argi negrazi muse? :)


argi negrazi muse? :slight_smile:

Gamtoje nėra nieko negražaus.