Ar sutinkat suteiginiu, kad "Kaune..."

Ar sutinkat suteiginiu, kad "Kaune…"