Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Rėmėjai:

Licencinės žūklės taisyklės. projektas


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje

Atsakyti Kitos temos Nauja tema Temą 2004 11 26 d. 13:59 pradėjo  Rybijglaz, peržiūrėta 1156 k.
Puslapiai: 1 
Rybijglaz
Ultra gerietė

Klube: ne narė

Parašė žinučių: 2463

2004-11-26 13:59 1 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Rybijglaz Įtraukti Rybijglaz Į adresų knygelę
gerokai pakeistos licenzines zukles taisykles. Projekta renge (berods) aplinkos ministerija. Projektas pateiktas MZPT svarstymui ir visu zveju demesiui ir kritikai.


LICENCINĖS ŽŪKLĖS TAISYKLĖS, projektas


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Licencinės žūklės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja licencinės žūklės organizavimo tvarką, licencijų išdavimą, licencinės žūklės objektus, įrankius, būdus ir kitą su licencine žūkle susijusią veiklą.
2. Šios taisyklės galioja visuose Lietuvos Respublikos vandens telkiniuose, išskyrus privačius žuvininkystės tvenkinius.
3. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) naudojamas sąvokas.

II. LICENCINĖS ŽŪKLĖS ORGANIZAVIMAS


4. Licencinė žūklė gali būti organizuojama:
4.1. Mėgėjiškos žūklės taisyklėse leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais:
4.1.1. saugomų ar globojamų žuvų rūšių žūklei;
4.1.2. intensyviai veisiamų žuvų, įveistų vadovaujantis žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-21 įsakymu Nr.3D-567/D1-551 "Dėl specialiosios žvejybos ir jos kompensavimo taisyklių, Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių, Žuvų ir vėžių įveisimo normų patvirtinimo" patvirtintomis Žuvų ir vėžių įveisimo normomis licencinei žvejybai ar anksčiau įveistų žuvų, kurių yra išlikusios gausios stambių individų populiacijos žvejybai;4.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama;
4.1.4. privačiame vandens telkinyje.4.2. Žūklei kitais nei Mėgėjiškos žūklės taisyklėse leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais.
5. Licencinę žūklę organizuoja:
5.1. Aplinkos ministerija - vandens telkinių į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žūklės plotus sąraše esančiuose vandens telkiniuose;
5.2. savivaldybės, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos ar kitos valstybės ar savivaldos institucijos - vandens telkiniuose, Vyriausybės nutarimais perduotuose patikėjimo teise šioms institucijoms, išskyrus išnuomotus vandens telkinius ir vandens telkinius į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
5.3. apskrities viršininko administracija - kituose neišnuomotuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
5.4. vandens telkinių nuomininkai ir žūklės plotų naudotojai – jiems išnuomotuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
5.5. vandens telkinių savininkai – jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose.
6. Licencinę žūklę organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus tame vandens telkinyje ir gavus atitinkamas rekomendacijas. Žuvų išteklių tyrimus gali atlikti biologinio profilio mokslo ir mokymo institucijos arba aukštąjį biologinio profilio išsilavinimą, mokslo laipsnį ir šio darbo patirtį turintys fiziniai asmenys Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gavę specialios žvejybos leidimą. Už žuvų išteklių tyrimus apmoka licencinę žūklę organizuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys.
7. Licencinę žūklę organizuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia Aplinkos ministerijai tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys bei šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijas dėl licencinės žūklės sąlygų, kuriose nurodoma:
7.1. maksimalus licencijų kiekis per metus;
7.2. leidžiamų su viena licencija sugauti žuvų kiekis;
7.3. leidžiami naudoti žūklės įrankiai, jų kiekis;
7.4. leidžiami naudoti masalai;
7.5. licencinės žūklės laikas ir vietos;
7.6. kitos licencinės žūklės sąlygos.8. Vandens telkinių savininkai jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose turi teisę organizuoti licencinę žūklę ir be žuvų išteklių tyrimų, suderinę licencinės žūklės sąlygas su Aplinkos ministerija.
9. Saugomose teritorijose licencinę žūklę papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai, bei individualūs apsaugos reglamentai.
9. Vandens telkinių kuriuose organizuota licencinė žūklė sąrašus ir licencinės žūklės sąlygas šiuose telkiniuose tvirtina Aplinkos ministerija.

III. ŽŪKLĖS TEISĖS SUTEIKIMAS

10. Vandens telkiniuose, kuriuose organizuota licencinė žūklė galima žvejoti tik turint nustatyta tvarka išduotą licenciją.
11. Licencijos kaina negali būti didesnė nei 50 lt. už parą. Licencijų kainas (iki 50 Lt. parai) ir socialines asmenų grupes, kurioms taikomos lengvatos nustato:11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė - neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
11.2. vandens telkinių nuomininkai ir žūklės plotų naudotojai – jiems išnuomotuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus;
11.3. vandens telkinių savininkai – jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose.
12. Už licencinę žūklę neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus papildomai yra mokamos lėšos žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui bei licencinės žūklės organizavimui. Šių lėšų dydį nustato licencinę žūklę organizuojantys juridiniai asmenys, tačiau ne didesnį už pusę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos valstybės rinkliavos už tokią licenciją dydžio. Šios lėšos surenkamos ir kaupiamos licencinę žūklę organizuojančių juridinių asmenų nustatyta tvarka ir gali būti naudojamos:
12.1. licencijų platinimo paslaugoms apmokėti;
12.2. licencinės žūklės vietų tvarkymui ir kitų su žūkle susijusių paslaugų teikimui;
12.3. žuvų ištekliams atkurti, saugoti ir tirti.13. Licencijas išduoda licencinę žūklę organizavę ar jų įgalioti asmenys.
14. Jeigu vandens telkinys grąžintas bendros dalinės nuosavybės teise, bendrasavininkams susitarus jų įgalioto asmens išduota licencija galioja visame grąžintame plote. Šiuo atveju valstybės vardu veikia ir bendraturčio teises į vandens telkinį įgyvendina apskrities viršininkas, o jeigu vandens telkinys Vyriausybės nutarimu perduotas patikėjimo teise valstybės ar savivaldos institucijai - šios institucijos direkcija ar taryba.
15. Licencijos išrašomos užpildant šiuo įsakymu patvirtintą licencijos blanką. Draudžiama išduoti tuo pačiu numeriu kelias licencijas, braukyti, taisyti ar kitokiais būdais keisti įrašus licencijoje. Licencijos šaknelė saugoma dvejus metus.
16. Išduodamos licencijos registruojamos atskirame kiekvienam vandens telkiniui žurnale, įrašant licencijos numerį, jos išdavimo datą ir už licenciją sumokėtą sumą. Licenciją gaunantis asmuo savo parašu šiame žurnale patvirtina, kad licencija užpildyta teisingai ir jis supažindintas su licencinės žūklės sąlygomis.
17. Jeigu vandens telkinyje yra nustatytos kelios licencinės žūklės vietos ir kai kuriose iš jų pageidaujama įsigyti licencijų daugiau negu nustatytas skaičius, suderinus su Aplinkos ministerija atskirose licencinės žūklės vietose licencijų galima išduoti daugiau negu nustatytas tai vietai limitas, neviršijant bendro šiam telkiniui skirto licencijų skaičiaus.
18. Jeigu negalima patenkinti visų norinčių įsigyti licencijas, pageidaujantys jas įsigyti asmenys registruojami žurnale ir licencijos išduodamos įregistravimo eilės tvarka.

IV. BENDROSIOS LICENCINĖS ŽŪKLĖS SĄLYGOS

19. Duomenis apie laimikį į licenciją įrašo žvejybą vykdantis asmuo. Rašyti pieštuku, taisyti, trinti ir keisti įrašus draudžiama. Žvejybos data turi būti įrašyta prieš pradedant žūklę. Duomenys apie laimikį įrašomi nepasitraukus iš žvejybos vietos:
19.1. licencijose, kuriose žuvų sugavimo limitas nustatytas vienetais – po kiekvienos žuvies sugavimo;
19.2. licencijose, kurios suteikia teisę žvejoti kitais nei Mėgėjiškos žūklės taisyklėse leidžiamais žvejybos įrankiais ir būdais – po kiekvieno įrankių patikrinimo;
19.3. kitose licencijose – kiekvieną dieną, ne vėliau kaip per 15 min. po žvejybos užbaigimo.
20. Pasibaigus licencijos galiojimo laikui ar sugavus licencijoje nustatytą žuvų kiekį, užpildyta licencija per 10 dienų grąžinama ją išdavusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.
21. Žvejojant su licencijomis mėgėjiškos žūklės įrankiais, iki sugaunamas licencijoje nurodytas žuvų skaičius, galima papildomai sužvejoti mėgėjiškos žūklės taisyklėse leistiną kitų žuvų normą.
22. Žuvų sugavimo limitas nelaikomas viršytu tokiu atveju, jeigu iki paskutinio žvejybos įrankių patikrinimo sugautų žuvų kiekis buvo mažesnis už nustatytą limitą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Licencija galioja tik joje nurodytam asmeniui ir joje nurodytoje žūklės vietoje.
24. Iš asmenų, nesilaikančių šių Taisyklių bei licencinės žūklės sąlygų, licencija neatlyginamai paimama.
25. Pinigai už neišnaudotas, pamestas arba dėl žūklės taisyklių ar sąlygų pažeidimų paimtas licencijas negrąžinami.
26. Šias taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
27. Žala, padaryta pažeidus šias Taisykles, pažeidėjų atlyginama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 233 "Dėl Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 21-538) bei 1999 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 360 "Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo" (Žin., 1999, Nr. 31-892) patvirtintus įkainius, taikomus pažeidus Mėgėjiškos žūklės taisykles.


ŠLAKIŲ LICENCINĖS ŽŪKLĖS SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama spiningu arba museline meškere nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo(vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Žūklės laikas nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.. Licencija išduodama 1 mėnesiui (30 dienų). Licencija suteikia teisę sugauti 1 šlakį.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Minija nuo žiočių iki Aleksandravos tilto 150
Veiviržas nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto 50
Skirvytė nuo Vytinio iki Rusnės 50
Jūra Nuo žiočių iki Tauragės 3-iosios vidurinės mokyklos 50
Atmata visa upė 50
Nemunas nuo Rusnės iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos 200
Neris visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė 100
Dubysa Nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto 50
Šventoji (pajūrio) visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė 50


ŽIOBRIŲ LICENCINĖS ŽŪKLĖS SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama viena plūdine ar dugnine meškere nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo(vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Žūklės laikas - nuo balandžio 20 d. iki birželio 1 d. Licencija išduodama 1 dienai ir suteikia teisę sugauti 5 vnt. žiobrių.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Nemunas Nuo kelio į Raseinius Šilinės k. iki aukštos įtampos linijos per Nemuną Molinės k. (Jurbarko r.) 50
Nemunas Nuo Kalnėnų kolektyvinių sodų iki Šventosios upelio žiočių (Jurbarko r.) 50
Nemunas Nuo Trapėnų kelio iki Viešvilės upės žiočių(Jurbarko r.) 50
Jūra Nuo geležinkelio tilto iki Pajūrio gyvenvietės (Tauragės r.) 50
Šešuvis Nuo žiočių iki Kalniškių tilto Tauragės r. 50
Dubysa Nuo žiočių iki Padubysio malūno užtvankos (Kauno, Jurbarko r.) 100
Dubysa Nuo Maslausiškių malūno užtvankos žemyn iki karjero (Raseinių r.) 50
Nevėžis Po 250 m į abi puses nuo Šušvės žiočių (Kėdainių r.) 100
Neris Nuo autostrados Kaunas – Vilnius tilto iki Lapių sankryžos 50
Neris Po 250 m į abi puses nuo Vokės žiočių (Trakų r.) 100
Šventoji Nuo Armonos žiočių iki Mūšos žiočių (Ukmergės r.) 120
Šventoji Nuo Tanskinės miško iki Pienės žiočių (Anykščių r.) 60
Šventoji 500 m atkarpoje nuo žiočių (Jonavos r.) 70
Mūša Nuo Lėvens žiočių iki Latvijos sienos (Pasvalio r.) 100
Nemunėlis Biržų r. ribose 50
Kuršių marios nuo Alksnynės iki Juodkrantės 50


UPINIŲ NĖGIŲ LICENCINĖS ŽŪKLĖS SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis - iki 10 mm. Žūklės laikas - nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Licencija išduodama 1 parai ir suteikia teisę sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Jūra nuo žiočių iki Tauragės 3-ios vidurinės mokyklos 20
Šešuvis nuo Gaurės k. tilto iki Upynos žiočių 20
Ančia nuo žiočių iki Skaudvilės užtvankos 20
Dubysa nuo žiočių iki Padubysio malūno užtvankos 20
Šventoji nuo Armonos upės žiočių iki Mūšos upės žiočių 20
Šventoji nuo Ukmergės-Anykščių r. ribos iki Kavarsko užtvankos 60
Minija nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių 20
Gėgė visa upė 20
Šventoji (pajūrio) nuo Būtingės kaimo iki Laukžemės malūno 20
Musė nuo Musninkų malūno užtvankos iki Musninkų tilto 25
Karaliaus Vilhelmo kanalas Lankupių kaimo ribose 25
Akmene-Danė nuo žiočių iki Tenžės intako
Nemunas nuo Šilininkų iki Šakūnėlių k. 35
Kuršių marios nuo Šturmų uosto iki Ventės rago 35

STINTŲ LICENCINĖS ŽŪKLĖS SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, 12 mm akytumo, pakėlimo būdu.
Žūklės laikas– nuo kovo 15 d. iki balandžio 20 d. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis neribojamas.
Licencijos žvejoti Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose išduodamos tik Šilutės rajono gyventojams.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Minija Nuo žiočių iki Kintų tilto 50
Minija Nuo Gargždų užtvankos iki Gargždų valymo įrenginių neribojamas
Atmata Nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio 100
Aukštumalė Nuo Atmatos iki pirmojo tilto 50
Pakalnė Nuo Skirvytės iki 400 m žemiau vilos 100
Skirvytė Nuo 1, 2 ir3 gelžbetonių krantinių 200
Nemunas Senvagė ties Galzdonais neribojamas


LICENCINĖS ŽŪKLĖS TINKLINIU SAMČIU BALTIJOS JŪROJE SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 3 m skersmens, ne mažesnio kaip 12 mm akytumo, pakėlimo būdu. Žūklės laikas– nuo lapkričio 1 d. iki birželio 1 d. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis neribojamas.
Draudžiama tvirtinti prie medinių tilto turėklų tinklinių samčių metalinius keltuvus ir kitus įrenginius.
Licencijų kiekis kiekvienai parai negali būti didesnis kaip 20 vnt.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Baltijos jūra Nuo Palangos tilto neribojamas


LICENCINĖS ŽŪKLĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE SĄLYGOS

LICENCINĖS ŽŪKLĖS NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žvejoti leidžiama Mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatytais leidžiamais žvejybos įrankiais, būdais ir terminais, laikantis nustatytų žuvų dydžių, jų sugavimo kiekių ir kitų Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Žvejyba leidžiama nuo kranto ir nuo ledo. Licencijos išduodamos:
vienai parai - galioja vienoje licencinės žūklės vietoje arba vienam mėnesiui - galioja visose licencinės žūklės vietose. Leidžiama žvejoti nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje).

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Žūklės vietos Licencijų kiekis (mėnesiui)
Minija Nuo žiočių iki Kintų tilto 700
Upaitė Nuo Minijos iki Kniaupo įlankos 100
Atmata Nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio 500
Aukštumalė Nuo Atmatos iki Rugulių k. I siurblinės 100
Skirvytė Nuo Atmatos iki Vytinio 700
Pakalnė Nuo Skirvytės iki 400 m žemiau vilos 100
Rusnės salos polderiai Visi, išskyrus esančius rezervatinėje zonoje neribojamasLICENCINĖS ŽŪKLĖS ŽUVINTO REZERVATE SĄLYGOS

Bendrosios žūklės sąlygos:
Žūklė leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d., kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių, Lankymosi Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose tvarkos.
Licencijos žvejoti išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žūklės vietos ir licencijų limitas:
Vandens telkinys Rajonas Telkinio plotas, ha Žūklės vietos Licencijų kiekis (metams)
Žuvinto ež. Alytaus 971.2 nustatytos Lankymosi Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose tvarkoje neribojamas


kaliuha
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1463

2004-11-26 14:08 2 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: kaliuha Įtraukti kaliuha Į adresų knygelę
Nesisuka pas mane tavo nuorodelesLiūdnas blokuoja gyvuliaiPiktas

Prisideciau tocnaiFlirtas


superclean
Ultra gerietis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 2211

2004-11-26 14:15 3 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: superclean Įtraukti superclean Į adresų knygelę
paskaitinėjau lyg ir viskas normalei Liežuvis
šiap šiandien penktadienis nesigalvoja man TūsasKietas


kukoc
Ultra dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 3768

2004-11-26 14:17 4 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: kukoc Įtraukti kukoc Į adresų knygelę

kaliuha rašė:
Nesisuka pas mane tavo nuorodelesLiūdnas blokuoja gyvuliaiPiktas

Prisideciau tocnaiFlirtas


siulyk nesiules vistiek ten viskas visiems px. o kad ir kazka pakeis nieks to nesilaikys. Juokingiausia:
DRAUDZIAMA
19.4. išimti iš vandens telkinių verslinės žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje uždraustus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos pareigūnams. Bet tai nereiskia kad kas nors atvaziuos, ar jus isklausysJuokiasi


kukoc
Ultra dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 3768

2004-11-26 14:19 5 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: kukoc Įtraukti kukoc Į adresų knygelę
ir narams ploto padaugejo, ar man vaidenas?

kukoc
Ultra dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 3768

2004-11-26 14:29 6 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: kukoc Įtraukti kukoc Į adresų knygelę
sapalams gal dar deretu 5 cm. dadet iki leistino imamo dydzio

borus
Ultra gerietis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 3861

2004-11-26 15:33 7 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: borus Įtraukti borus Į adresų knygelę

kukoc rašė:
ir narams ploto padaugejo, ar man vaidenas?


bet nori uzdrausti nakti medzioti Piktas


Romka
Geriausias senbuvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 6127

2004-11-28 21:51 8 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Romka Įtraukti Romka Į adresų knygelę
Taip

vašylas
Ultra dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 2367

2004-11-29 17:03 9 žinutė iš 9 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: vašylas Įtraukti vašylas Į adresų knygelę
Matau licenzijos liberalesnės tapo... Daugiau kur bus galima šlakį pagauti...
Tik va pyktis ima dėl Žuvinto - kodėl negalima išsipirkti licenzijos kitiems žvejams (nevietiniams).


Puslapiai: 1 
Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Atsakyti Kitos temos Nauja temaPranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos

Statistika

Žvejų klubas: 1.697 Žinučių forume 1.864.086 3.006 Narių klube 2.179 Banga.lt laikrodis 10:08 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymaiŽvejų klubas

Moderuoja: sadyvra, saruj, Mansell, BangaLT
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Licencinės žūklės taisyklės. projektas

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai