Žiaurumas

Žiaurumas

Ne visi žino, kad Niurnbergo proceso metu buvo nustatyta, jog vokiečių armija nebuvo kalta dėl Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) blokados Antrojo pasaulinio karo metu. Mat vokiečiai paliko neapšaudomą koridorių, kuriuo galima buvo evakuoti taikius gyventojus ir atvežti į apsuptą miestą pakankamai maisto, rašo portalas "censoru.net".

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2017/08/10/news/zlugo-leningrad
o-blokados-mitas-isaiskejo-kas-kaltas-del-zmones-naikinusio-bado-21906
79

Pavargęs

1 9 1

Natalija pristatomos ukrainietės liudijimas gali būti vienas pirmųjų Hagos teismui nagrinėjant Rusijos vykdomus karo nusikaltimus. Leidiniui "The Times" moteris papasakojo, kaip į jos namus įsiveržę rusų kariai nušovė vyrą, o pačią moterį prievartavo, kol jos mažametis sūnus verkė pasislėpęs katilinėje.

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1658034/ukrainietes-liudijima
s-rusai-nusove-vyra-ir-girti-prievartavo-moteri-kol-sunus-slepesi

pritariu kestui…kazkokios prevencijos reikia…

Nu, gal nera taip jau blogai! Visu pirstai vienodi, ne tame esme, yra ir geru zmoniu, bet gal reikia grieztesniu priemoniu pries ziauruma, t. y israut ji sub saknim?

o kieno pirstai ne i save lenkti? Šypsena
siaip agreed vs Debora.

Leningrado blokadą išgyvenusi Margarita karo tragediją vėl patiria Charkive: "Siaubingiausiame košmare nebūčiau įsivaizdavusi"

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1650357/leningrado-blokada-is
gyvenusi-margarita-karo-tragedija-vel-patiria-charkive-siaubingiausiam
e-kosmare-nebuciau-isivaizdavusi

"Kojų prikalimas buvo žiauresnė kankynė už visas kitas, ypač dėl to, kad Jėzaus kūnas buvo taip baisiai ištemptas. Iš viso suskaičiavau trisdešimt šešis kūjo smūgius, kurie skambėjo pakaitomis su gailia, skardžia, tyra Išganytojo dejone. Kita vertus, Jėzaus priešų keiksmai ir patyčios mano ausims skambėjo dusliai ir niūriai. Švč. Mergelė vėl grįžo prie bausmės aikštelės, tačiau išvydusi, kaip budeliai tempia ir kala Jėzaus kojas prie kryžiaus, išgirdusi plaktuko smūgius, kaulų traškėjimą ir gailų savo sūnaus dejavimą, ji, persmelkta begalinės užuojautos, susmuko savo palydovių rankose. Prijoję fariziejai ėmėjas plūsti, todėl draugai vėl jas nunešė toliau. Kalant Jėzų prie kryžiaus, o vėliau, keliant kryžių, tai šen, tai ten, ypač tarp moterų pasigirsdavo užuojautos šūksniai: "O, kad šiuos niekšus žemė prarytų arba ugnis iš dangaus sunaikintų!" Tačiau budeliai tik šaipėsi ir tyčiojosi. Visos savo kančios metu iki pat mirties Jėzus nepaliaujamai meldėsi, kartodamas atskirus Psalmių posmus ir pranašų žodžius, kurie kaip tik dabar per Jį pildėsi. Tik kartais jo maldą pertraukdavo skausminga dejonė."

Pal. Ona Kotryna Emerich "Kristaus kančia"

"…Europa šiltai leidžia sekmadienį puikiose miesto kavinėse, geria karštą kavą ir valgo šviežius krosanus. GENOCIDAS atrodo tolimas ir svetimas. Europa, prabusk, tavo sekmadienis toks pats kruvinas, tik tu esi naivi ir per daug patogiai gyveni, kad suprastum, jog viskas vyksta tavo kieme ir ten žudo tavo vaikus."

http://www.ldkpalikuonys.lt/?page_id=21660

https://www.facebook.com/watch/?v=1065362637374728&aggr_v_ids[0]=10653
62637374728&notif_id=1646543463983744&notif_t=watch_follower_video&ref
=notif

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1634802/ziniasklaida-zelenski
s-per-pastaraja-savaite-isgyveno-maziausiai-tris-pasikesinimus-ji-nuzu
dyti

Vasario 27 d. Kijevo srityje rusų okupantai nušovė Konstantinopolio patriarchato jurisdikcijoje esančios Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios kapelioną Maksimą Kozačiną.

Žinoma, kad kunigas buvo Rusijos karių nušautas prie išvažiavimo iš kaimo automobilyje. Kūno gyventojams nebuvo leista išvežti.

Arūnas Antanas Markevičius
Vakar, 13:01

Beprotybės laikas…
Melskimės už taiką.Žūsta žmonės - vaikai, sūnūs, tėvai, broliai, mylimieji, draugai…
Tai, kas atrodė neįmanoma, virto realybe.
Kai žmogus tampa galingu, teisingu - jis pavirsta antruoju velniu…

1 8 1

Pavargęs

Šiandien pasaulis ir vėl pasikeitė. Sunku patikėti, kad tai vyksta XXI-jame amžiuje, bet tai yra faktas. Rusijos puolimas yra ataka ne tik prieš taikią Ukrainą, bet ir prieš visą demokratinį pasaulį, dabartinę, tarptautinės teisės principais grįstą, pasaulio tvarką. Rusija pradėjo aktyvų, plataus masto puolimą visoje Ukrainoje iš skirtingų pusių: per Rusiją, Baltarusiją ir Krymą. Rusija apšaudo Ukrainos kariuomenės strateginius vadovavimo ir valdymo ir kitus objektus, oro uostus, vykdo artilerijos ir raketų smūgius įvairiuose Ukrainos miestuose tiek civiliniuose, tiek kariniuose objektuose. Nuo V. Putino rankos šiuo metu jau žūsta ne tik Ukrainos kariai, bet ir nekalti Ukrainos civiliai piliečiai.
Lietuva ir visas demokratinis pasaulis absoliučiai smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Dabar nuo galingos ir vieningos Vakarų reakcijos priklauso Ukrainos ir visos Europos ateitis. Vakarai turi būti kaip niekada drąsūs ir stipriomis ekonominėmis sankcijomis bei politine izoliacija ne tik stabdyti Rusijos agresiją, bet ir žlugdyti šį agresyvų režimą, kuris yra grėsmė ne tik pačiai Ukrainai, bet ir visam pasauliui.
Palaikome Ukrainą ir drąsius bei taikius jos žmones.

Kraupi šeimos drama Avižieniuose: susipykęs su motina sūnus ją žvėriškai nužudė

Kaela – mergaitė migrantų stovykloje

Įkalinimo sąlygomis augantys puikūs vaikai pamažu tampa tuo, kuo mes juos padarome! Vaikai pradeda elgtis, kaip kaliniai.