What's your last car?


What’s your last car?

nebuvo Ne

šaras ne tokią turėjo?