Tikras<img border=0 src="i/xsmiles/men.gif" alt="Vyras">tai-

Tikrastai-