"The Kiss" (1892)


“The Kiss” (1892)

siaip taj man visai patiko!

prifloodinai, ir nė prie vieno neparašei, kieno darbai