...šviežiena...


…šviežiena…

…VUBS…

nedegti

Stovi kaip ikalti,pasiruose egzekucijai-deginimui…