Stop c0000135 Padekit! po mazdau puse metu Windows naudojamo visada taip buna...

Stop c0000135 Padekit! po mazdau puse metu Windows naudojamo visada taip buna…