stok! šausiu


stok! šausiu

jej nestos taj tas warkshelis nebetures niekad vajku Šypsena

gerulis!