Stengiasi....


Stengiasi…

…kota nulaikyt

pastangos Gerai

nu šikna atkišta ir koja prikelta taip, lyg šaibą dėtų Juokiasi

Juokiasi

Juokiasi

ui

Tūsas

Per stora Taip Cha cha

matomai prasta koto laikymo mokytoja turejo Drovus