spyris


spyris

jo suvenyras siknoje viisam gyvenimui

…nuo butso… Cha cha

taz jaw skrenda… ajsq dar ilgaj skrido Šypsena) bet jaw jo suweneeraz 3 gywenimamz i prieky Šypsena