RUDENINIS KARŠIS 2015

RUDENINIS KARŠIS 2015

ŽŪKLĖS KLUBAS KIBKIT.LT KVIEČIA Į
DRAUGIŠKAS VARŽYBAS
RUDENINIS KARŠIS 2015

Nori išbandyti savo jėgas feeder tipo meškeriojimo varžybose ar tiesiog turiningai praleisti laiką Nemuno pakrantėje bendraminčių rate? Junkis, registruokis ir dalyvauk draugiškose varžybose RUDENINIS KARŠIS 2015.

Spalio 10 d., šeštadienį,truputį žemiau Veliuonos, Jurbarko raj. Nemune, vyks varžybos su feeder tipo meškerėmis.

VARŽYBŲ NUOSTATAI:

I. Varžybų tikslas:
Populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti meškeriotojų klubų tradicijų kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų plėtojimą, meškeriojimo kultūros gerinimą, naujų meškeriotojų pritraukimą į sportinę žūklę.
II. Varžybų organizatoriai:
Varžybas organizuoja nepelno siekianti asociacija žvejų klubas KIBKIT.LT.
III. Varžybų vieta ir laikas:

Varžybų vieta žemėlapyje:

http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=448466;6106248;Pa%C5%BEym%C4%97tas
%20ta%C5%A1kas;&xy=448654
,6106297&z=5000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay
,stops,zebra

Varžybų laikas: 2015 m. spalio 10 d., šeštadienis.

Organizatoriai pasilieka teisę dėl blogų oro sąlygų ir nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų - keisti jų vietą ir datą arba laiką, apie tai informuojant dalyvius iš anksto.

IV. Varžybų dalyviai:
• Dalyviais gali būti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, arba nuo 16 metų, atvykę kartu su tėvais.
• Išankstinė dalyvių registracija - nuo rugsėjo 12 d. iki spalio 9 d.
• Registruotis galite telefonu: 861028827, taip pat rašydami klubaskibkit.lt forume varžybų registracijos temoje. Registruotis bus galima ir varžybų dieną vietoje.
V. Starto mokestis:
10 € asmeniui. Mokestis bus mokamas varžybų vietoje.
Registruojantis asmuo nurodo savo vardą ir pavardę bei klubą (jei priklauso klubui).

VI. Prizinis fondas, nugalėtojų išaiškinimas, varžybų taisyklės:

FEEDERIO ŽŪKLĖS VARŽYBŲ TAISYKLĖS:

Įskaitomos visos gėlavandenės žuvys, išskyrus neleidžiamo dydžio bei tuo metu draudžiamos gaudyti žuvys.
Dalyvis meškerioja tik jam skirtame sektoriuje.
Varžybų dalyvis gaudo viena meškere, vienu kabliuku, atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
Naudoti leidžiama tik natūralios kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus, išskyrus gyvą arba negyvą žuvelę.
Draudžiama naudoti blizges, avižėles ir kitus dirbtinius masalus vietoje kabliuko.
Paruošto jauko (sudrėkinto ir sijoto) kiekis, įskaitant įvairius gruntus, augalų sėklas ir kitus priedus (skysti ir sausi kvapai), kurie nėra kenksmingi vandens organizmams, yra apribotas iki 12 litrų kiekvienam meškeriotojui.
Gyvulinės kilmės masalai negali viršyti daugiau kaip 2 litrus, iš jų uodo trūklio lervos - max 0.5 litro.
Meškeriotojas privalo pakirtus žuvį ištraukti ją savo sektoriuje.
Draudžiama naudoti echolotus ar kitus žuvį ieškančius įrenginius.
Draudžiama plauti jauko kibirus ar aplipusias rankas su jauku vandenyje, kur vyks varžybos.
Draudžiama braidyti po vandenį, išskyrus pasiruošimo metu.
Draudžiama gaudyti svetimame sektoriuje.
Galinės platformos kojos turi būti sausumoje.
Dalyvis privalo laikyti sugautas žuvis sietelyje iki tol, kol jos bus pasvertos ir dalyvis pasirašys protokole.
Prasidėjus varžyboms draudžiama atsinešti daiktus, jaukus ar masalus iš už sektoriaus ribų.
Varžybų metu sugautos žuvys įleidžiamos į žvejybinius tinklelius, kurie turi būti ne trumpesni kaip 2 metrai ir įmerkti į vandenį ne mažiau kaip 2/3 savo ilgio.
Jei dalyvis po finalinio signalo yra užkirtęs žuvį, bet jos dar neištraukęs - ji yra neįskaitinė.
Po finalinio signalo meškerioti draudžiama ir dalyviai privalo nedelsiant ištraukti meškeres iš vandens.
Prieš svėrimą traukiant tinklelį su žuvimi iš vandens meškeriotojas privalo iškelti jį 30-50 centimetrų virš žemės ir atsargiai supilti į svėrimo maišą.
Teisėjas bet kuriuo varžybų metu gali pareikalauti dalyvio ištraukti iš vandens meškerę ir patikrinti kabliukų skaičių bei naudojamą masalą.
Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti žūklės sektoriuje esančius daiktus (kuprines, žvejybines dėžes, atsargines meškeres).
Pasibaigus varžyboms meškeriotojas privalo sutvarkyti žūklės sektorių, kuriame meškeriojo varžybų metu.
Po finalinio signalo ištraukti žvejybinius tinklelius iš vandens galima tik gavus teisėjo leidimą.
Nugalėtoju laikomas meškeriotojas, kurio sugautos žuvies svoris bus didžiausias.
Varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus griežtai draudžiama.

KADANGI VARŽYBOS AKCENTUOTOS KARŠIUI, TAD JAM BUS TAIKOMAS KOEFICIENTAS 1X2

RUDENINIS KARŠIS 2015 varžybų dienotvarkė:

7.00 val. Renkamės
7.00 - 7.30 val. Dalyvių registracija
7.30 - 8.00 val. Varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
8.00 - 8.30 val. Ėjimas su savo reikmenimis iki savo sektoriaus ribų. Į sektorius eiti draudžiama
8.30 - 10.00 val. Įėjimas į sektorius, pasiruošimas varžyboms
10.00 val. Varžybų startas
15.00 val. Varžybų finišas
15.00 - 15.30 val. Žuvų svėrimas
16.00 val. Rezultatų paskelbimas, apdovanojimai

Po varžybų pasivaišinsime ant laužo virta kopūstiene ar žuviene.

P.S. informacija dalyviams: turėkite ilgus guminius batus bei priemonę vandenyje išsipjaut žolę, nes kai kur jos bus daug.

Varžybų dalyvis įspėjamas arba diskvalifikuojamas, jeigu:

  1. Meškeriojo ar turėjo žūklės sektoriuje varžybų nuostatus neatitinkančių meškeriojimo įrankių
  2. Vienu metu meškeriojo dvejomis ar daugiau meškerių
  3. Meškeriojo meškere, turinčia daugiau nei vieną kabliuką
  4. Meškeriojo prieš startą arba pasibaigus varžyboms
  5. Pagauta žuvis buvo ne žvejybiniame tinklelyje
  6. Turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies
  7. Pasibaigus varžyboms nesutvarkė savo žūklės sektoriaus
  8. Pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.

Diskvalifikuotiems asmenims startinis mokestis negrąžinamas.
Diskvalifikuotas asmuo netenka teisės į visus varžybų prizus.
Kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija.

Dalyviai už savo saugumą ir sveikatą atsako patys, pasirašydami registracijos protokole.

Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti organizatorių nuožiūra panaudota žiniasklaidos priemonėse arba reklaminiais tikslais.