Reikia nemokamo gero freeware editoriaus, php+wap dar gal bash for windows?

Reikia nemokamo gero freeware editoriaus, php+wap dar gal bash for windows?