Ratai


Ratai

blykste visa reikala sugadino.

ash kaip tik sekiau tokio efekto

kaip pasakysi.

Tuomet likai nesuprastas… bent jau manes…