programa neistrinantiems failams trinti ?

programa neistrinantiems failams trinti ?