Patricijai


Patricijai

Geriau vėliau negu niekad. Su gimtadieniu, Patricija Gėlė Linkiu jau šimtą kartų girdėtų, bet tokių reikalingų dalykų - laimės, sėkmės, džiaugsmo, meilės.

Radvilyt Apkabinimas Ačiū TAU labai…

Skorpionė Tavo laisvė - naktis Tavo meilė - kančia Nebūties paslaptis Tave traukia slapčia. Tu nuo saulės slepies Su mėnuliu kalbi Nemyli gegužės Dargana maloni. Tai kaip žemė tyli Tai kaip vėjas draskais Savo juoką slepi Savo meilės bijai. Tai pakyli aukštai Stačia galva krenti Ir paskęst Tavyje Tu kaip jūra kvieti… /a.z./

Radvile Apkabinimas, suradai tikrai tinkamus žodžius Gerai Gerai Gerai

Dar galiu prisemti Tau sklidiną kibirą Šalto vandens. Žvaigždžių ir svajonių, jei nori, Primėtysiu į patį dugną. Dar galiu šypseną padovanoti, Ir laukų rudeninių melancholiją, Ir išsiskyrimų ilgesį, Ir meilės reikšmingą žvilgsnį. Galiu įpilti Rytojaus dienų nerimo, Laukimo skausmo, Sūrių žmogiškų ašarų, Gėlių ir parako kvapo, Nuodėmių kaip nuodų galiu įmaišyti. Tai kaip, ar pasemti Tau Sklidiną kibirą? Mirkt