PAAISKINIMAS PRIES FARU SAVIVEIKLA<img border=0 src="i/xsmiles/smile1.gif" alt="Šypsena">

PAAISKINIMAS PRIES FARU SAVIVEIKLA

Lietuvos viešosios policijos biuro
Eismo priežiūros tarnybai

Pil. xxxxxxxxxxxx (a/k xxxxxx),
Gyv. xxxxxxxxxx

PAAIŠKINIMAS

2002 08 05
Vilnius

2002 metų liepos xx d. apie xx val. xx min., vairuodamas automobilį xxxxxxx, valst.nr. xxxxxx, kelio Kaunas – Klaipėda xxx-ąjame kilometre buvau sustabdytas neprisistačiusio asmens, vilkinčio Eismo priežiūros tarnybos (toliau EPT) pareigūno uniformą su skiriamaisiais ženklais, kuris pareiškė, esą važiavau 147 km/h greičiu ir todėl viršyjau leistiną greitį 37 km/h.

Kaip pažymėjau administracinės teisės pažeidimo protokole, surašytame man nesutikus su pareigūno nuomone, esu įsitikinęs, kad leistino greičio neviršijau. Žinodamas apie egzistuojančius aptariamoje atkarpoje apribojimus, kartu su visu automobilių srautu, važiavau 110 km/h greičiu. Tai galėtų paliudyti iš paskos važiavusio automobilio xxxxxxx, valst. Nr. xxxxxxx vairuotojas bei keleiviai (atsižvelgdamas į situacijos specifiką, esu išsaugojęs šių asmenų kontaktinius duomenis). Pažymėčiau, kad tomis sąlygomis judėjimas didesniu arba mažesniu negu srautas greičiu būtų praktiškai neįmanomas.

Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad, kaip jau minėta, tuo metu minėtoje magistralėje vyko ypač intensyvus eismas, todėl greitį fiksuojančio įtaiso “Barjer-2M” (arba jo analogo) parodymai tokiomis sąlygomis yra abejotini. Greitį matuojančio įtaiso “Barjer-2M” eksploatacijos instrukcijos 3.9. punkte nurodoma, kad šis įtaisas tinka matuoti transporto priemonių srauto greičiui, tačiau tokiu atveju atskiros transporto priemonės greitis bus užfiksuotas tik tuo atveju, jei jos ir likusio srauto greitis skirsis dydžiu, ne mažesniu nei įtaiso gretimo kanalo plotis. Taigi, tam, kad iš 100-125 km/h greičiu judančio automobilių srauto (3 kanalas, ribiniai dažniai 2000-2500 Hz) būtų išskirtas konkretus greičiau judantis automobilis, jo greitis turi būti mažiausiai 35 km/h didesnis (2 kanalo plotis, ribiniai dažniai 2500-3200 Hz), o atsižvelgiant į paklaidas (pagrindinė +/- 1 km/h pagal 3.2. punktą, papildoma dėl aplinkos temperatūros +/- 1 km/h pagal 3.3. punktą ir papildoma dėl maitinimo įtampos +/- 1 km/h pagal 3.4. punktą) – ne mažiau kaip 38 km/h.

Turiu pastebėti, kad minėtas greitį fiksuojantis įtaisas pasirodė netinkamas naudoti. Atsižvelgdamas į tai, kad tai ardomas įtaisas, manau esant teisinga ir protinga tikėtis, kad galimos atskirti svarbios įtaiso dalys turėtų būti deramai užplombuotos. Kadangi jokių plombų pastebėta nebuvo, galima įtarti, kad įtaisas galėjo būti ardytas, o jo parodymai dėl šios priežasties yra abejotini. Jei toks įtarimas pasitvirtintų, EPT pareigūnų klaidos priežastys būtų suprantamos ir pateisinamos. Gaila, bet patys EPT pareigūnai nesudarė jokių galimybių įsitikinti, kad įtaisas veikia normaliai. Net primygtinai pareiklavus, nebuvo suteikta galimybė susipažinti su Metrologijos laboratorijos išduotu dokumentu, liudijančiu, kad įtaisas yra metrologiškai tvarkingas. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad man nežinomos konkretaus greitį matuojančio įrenginio eksploatavimo sąlygos, manau esant teisinga ir protinga tikėtis, kad net ir po paskutinio metrologinio patikrinimo įtaisas galėjo, ir tikėtina buvo, ruošiamas darbui taip, kaip nurodyta jo eksploatacijos instrukcijos 10.5. punkte. Natūralu, kad šioje procedūroje man dalyvauti nepavyko, o EPT pareigūnas nesiėmė atlikti eksploatacijos instrukcijos 10.6. punkte aprašytos įtaiso patikrinimo procedūros bei nesugebėjo pateikti priežasčių, įtikinančių, kad įtaiso paruošimo darbui procedūra buvo pravesta korektiškai (pasirinktas tinkamas ir tvarkingas kamertonas, išlaikyti gamintojo nustatyti atstumai, gauti jo nurodyti rezultatai).

Kitas svarbus momentas yra tas, kad EPT pareigūnas nesugebėjo paaiškinti, kuo remdamasis jis suprato užfiksavęs būtent mano, o ne gretima juosta tokiu pačiu arba labai artimu greičiu važiuojančio automobilio greitį. Visos galimybės išsiaiškinti šį svarbų faktą baigdavosi nekonkrečiu EPT pareigūno lemenimu, nurodant jo, “pareigūno”, padėties viršenybę prieš eilinį pilietį, nepriklausomai nuo to, kiek teisinga būtų vieno ar kito iš jų nuomonė. Atsižvelgdamas ir atkreipdamas ypatingą dėmesį į tai, kad greitį fiksavo bei mane stabdė vienas, o remdamasis jo informacija protokolą surašė kitas asmuo (!), keliu prielaidą, kad individualus greitį fiksuojančio asmens sprendimas buvo klaidingas.

Remdamasis išdėstytais faktais darau išvadą, kad pareigūnai suklydo vertindami paaiškinimo pradžioje aprašytą situaciją, o vėliau stengėsi ne išsiaiškinti tiesą, o paprasčiausiai greičiau užbaigti tariamo administracinės teisės pažeidimo užfiksavimą ir baigti bendravimą su manimi.

Taip pat pareiškiu, kad kategoriškai nesutinku man nepažįstamo ir, galimas dalykas, niekada nematyto bei negirdėto, asmens tarnybiniame paaiškinime pateikta informacija, su kuria įstatymo nustatyta tvarka turėjau progos susipažinti:

  1. Tarnybinio paaiškinimo autorius teigia, kad aš sutikau padaręs pažeidimą, o vėliau pakeičiau nuomonę. Pareiškiu, kad pažeidimo pripažinimo bei baudos paskyrimo klausimais EPT automobilyje bendravau tik su policininku xxxxxxxxxxxxx nedalyvaujant bei minėtame automobilyje nesant jokiems kitiems asmenims. Atsižvelgdamas į tai, kad iškart pareiškiau apie savo nekaltumą, vertinu man nežinomo asmens tarnybiniame paaiškinime įrašytą teiginį kaip nekorektišką bei neatitinkantį tikrovės.
  2. Tarnybinio paaiškinimo autorius teigia, kad nurodžiau galįs likti nenubaustas, jei administracinė byla bus nagrinėjama Vilniuje. Atsižvelgdamas į tai pareiškiu, kad būdamas policijos rėmėjas blaiviai suvokiau ir dabar suvokiu negalįs paveikti šios bylos nagrinėjimo kitaip, kaip tik įstatymų numatyta tvarka. Taip pat žinau apie sociologinių tyrimų rezultatus, nurodančius, kad tokio pobūdžio spaudimas dažniausiai duoda priešingą rezultatą. Todėl šį tarnybinio paaiškinimo autoriaus teiginį laikau esant absoliučiai nepagrįstu įtarinėjimu bandžius paveikti jo nuomonę, o taip pat esant mane neracionalų, menkai išsilavinusį bei protiškai atsilikusį.

Kartu, būdamas Lietuvos Respublikos pilietis ir policijos rėmėjas, norėčiau pagelbėti Eismo priežiūros tarnybai ir jos pareigūnams geriau vykdyti savo pareigas. Tikėdamasis, kad mano pateikta medžiaga pasitarnaus Eismo priežiūros tarnybos veiklos kokybės bei įvaizdžio gerinimui, paminėčiau šiuos smulkius, tačiau garbės nedarančius, pažeidimus, kuriuos aptariamoje situacijoje padarė mane sustabdęs nežinomas asmuo bei protokolą surašęs policininkas xxxxxxxxx:

  1. Buvau stabdomas tuo momentu, kai mano automobilis judėjo antra eismo juosta ir nepaisant fakto, kad buvo važiuojama automobilių sraute, taip sukeliant grėsmę mano, kitų vairuotojų ir paties stabdančio asmens sveikatai ir galbūt gyvybei, taip pažeidžiant Eismo priežiūros tarnybos patrulio instrukcijos 42 punkto reikalavimus.
  2. Sustabdęs asmuo neprisistatė, o policininkas xxxxxxxx nebuvo psichologiškai pasiruošęs bendrauti su sustabdytu vairuotoju, kaip to reikalauja Eismo priežiūros tarnybos patrulio instrukcijos 42 punktas.
  3. Nei sustabdęs asmuo, nei policininkas xxxxxxxxx neįspėjo, kad tai, ką kalbės vairuotojas (aš), gali būti panaudota nagrinėjant administracinę bylą, kaip to reikalauja Eismo priežiūros tarnybos patrulio instrukcijos 43 punktas. Šiame kontekste ypač keistai atrodo tarnybinis paaiškinimas apie įvykį, kuriame remiamasi neįspėto vairuotojo (mano) tariamai (!) pasakytais teiginiais.
  4. Nesilaikė Eismo priežiūros tarnybos patrulio instrukcijos 58 punkto reikalavimų, draudžiančių stabdyti transporto priemones kelių ruožuose, kur ribotas matomumas, stačiose nuokalnėse, sankryžose, perėjose, geležinkelio pervažose ir kitose pavojingose vietose, kur sustojusi transporto priemonė gali sukelti autoavariją, sutrukdyti kitų transporto priemonių eismą, - slėpė automobilį už apsauginio barjero, pastatyto pavojingame kelio ruože.
  5. Rodydami gražų pavyzdį eismo dalyviams, EPT pareigūnai buvo pastatę automobilį ant žolės visais keturiais ratai. Matyt, taip buvo duodama suprasti, kad administracinės teisės normos neskirtos žmonėms su uniformomis, o gamta – jų namai, kuriuose patarnauja eiliniai piliečiai.

Atsižvelgdamas į šiame paaiškinime pateikiamą medžiagą reiškiu savo įsitikinimą, kad nepadariau man surašytame 2002 metų liepos xx d. protokole nurodomo administracinės teisės pažeidimo, todėl prašau išspręsti byla mano naudai bei grąžinti vairuotojo pažymėjimą.

seni duomenys, autoriaus ziniai magistralese stovi tik respublikine o jie dirba tik su lazeriais Mirkt be to toks rashtas nueis pas p.X ant stalo jis paziures ir pasakys, kiti du policininkai mano kitaip o tu buvai vienas Taip

nu bet vis tiek gerasGerai

Nu ne visi policininkai blogi Cha cha Bet tokiu pasitaiko Cha cha

lol kiek kartu as dar turesiu sita teksta pamatyti…jau tiek simtu kartu jis buvo postinamas per visus galus kad jau bloga darosi Šypsena Viskas prasidejo @utos NG, kur vienas narys ta sukure, poto tame paciame newsgrupe gal 20 kartu kiti postino, poto pradejo per emailus eiti, dabar bangoje pasirodo, tuoj lrytas spausdins Šypsena)

ne taip sakai, dauguma mentu blogi, bet kartkartemis ir ant gero imanoma uzsirauti…Cha chaCha chaCha cha