norti pazvengt?

norti pazvengt?

Pasakaitė apie Raudonkepuraitę Raudonkepuraitė Aldona Kalba netaisyta Visa šita istorija nutiko netoli Smalininkų baidarininkų klubo teritorijos. Gyveno sau Diedas su boba ir turėjo dukrą Aldoną. Nu mergička buvo tokia graži, kad kartais visi manydavo kad tai berniukas, na o tie kas bandydavo patikrinti turinį, sulaukdavo keleto atsiprašomųjų smugių į veido sritį ir pasirinktinai į kokį nors kitą mažiau svarbų organą. Ji buvo tokia stipri ir greita nes, pastoviai eidavo į razborus tarp vietinės faunos, be to lankė pramoginius šokius pro langą, bei lengvai stūmė štangą su niekingais 150 kg. Taip pat mėgo plauti PVM, imti paskolas, išmušinėti babkes ir pan. Jau nuo pirmos klasės priklausė Vladzios Lenino pionierių – ravėtojų gynybinio štabo, 3 reicho, 15 rampos profsąjungai, tai turėjo kaip skiriamąjį ženklą nešioti ką nors raudono. Ilgai nedvejojusi paprašė kad mamka sureguliuotų kokią nors rimtesnę tiubeteiką ir kad butų konkrečiai raudona. Mamanė nepasišiukšlino. Paėmė tėvo ušatniką. Apipylė raudonais dažais ir išdžiovino. Aldona pamačiusį šį dizaino šedevrą iš džiaugsmo nuravėjo 3 lysves burokėlių, pamelžė šunį ir padėkojusi motinai už teisingą dizaino sprendimą, numynė pristatyti savo kepeliušą vietinei publikai. Įvertinę draugės Aldonos fasado vaizdą visi nutarė kad nuo šiol ji bus vadinama Raudonkepuraite. Taip Aldona patapo Raudonkepuraite. Kartą motina sako Aldonai: - Yo! Aldona, cammon. Yra reikalas kurį gali atlikti tik tu. Kaip pameni turi dar ir senelę. Tai va, šiandien senelė skambino ir sakė kad jau pabaigė visą Hašo plytą kurią tėvas gavo barteriu ana mėnesį, kai per sieną gabeno spiritą. Tai dukra davai nestumk čia man pajalniko, čiupk karzinką su produktu ir aptarnauk savo vienatinę ir nepakartojamą senelę. Nes tu nepilnametė ir jai pagaus, atidirbk ir paleis. O man senai tarkai tektų prisiminti kelis fintus, kuriuos jau nesusilenkiu atlikti. Nu Aldona kaip visada nepasimetė, paėmė 100 $ ant strachovkės, paliejo kopūstus, sudainavo himną ir išėjo pas senelę. Nors ją užkisdavo trenktis pas starušensiją, tačiau žinojo kad senolė yra pataupiusi biški kapeikos, tai galės paimti nalogą už deguonį. Na o senelė gyveno miške viena, nes senelis buvo keli metai kaip užsilenkės nuo perdozavimo. Senelė tik po mėnesio suprato kad jos brangiausiasis pakabino autus, nors visą tą laiką galvojo kad jį dar velka. Laidotuvės buvo neblogos, bet pasaka ne apie tai… Tai va, eina raudonkepurė Aldona per mišką, atsipalaidavusi, švilpauja pro usą, pasikasydama abželusias rankas ir laiks nuo laiko persiversdama kūliais. Bet staiga kaip DJ perkūnas iš giedro dangaus į trasą ateina seniai Aldonos pamirštas narkomanas Vulfinas (Tikroji pavardė Vladas Volframas Van Damas) ir sako: -Hello Aldona, kaip tu laikaisi… žiūriu imidžą pakeitusi. Aldona: - Yo senas, esu profsajungoj, tai dabar gali į mane kreiptis tipo Aldona Raudonkepuraitė. Aišku? Dar persimetę keliais nepagrindinę šios pasakos temą liečiančiais sakiniais Vulfinas paklausė kur link traukia Aldutė. Toji durnelė nieko neįtardama papasakojo kad eina pas savo bobulensiją ir neša Hašo, bo jau baigėsi ir kad senolė atchodna skambino motinai ,skusdamasi kojas, ir poteriavo kad lomkės daro savo. Tuoj Vulfinas sumanė kaip čia susireguliavus kaifo nachaliavu. Jis ir sako Aldonai: - Nu tipo Aldona Raudonkepuraite aš jau gal ir eisiu, nes ką tik prisiminiau jog neuždariau fortkės chatoj, o pati žinai… kai fortkės neuždarai – viskas kaifas išeina. Užjaučiančiu žvilgsniu Aldona atsilabino su Vulfinu ir prisėdusi ant kelmelio suvalgė jai skirtus buterbrodus su daktariška dešra, atsigėrė iš termoso arbūzų sulčių, ištepė kremu kojas ir atsikėlusi pėdino toliau. O tuo metu Vulfinas jau mynė taką tokiu tempu, kad atrodė jog miške kažkas nusipirko dviratį su turbo nadūvu. Tai va… su navigacija pas čiūvą viskas normaliai buvo, tai jis nukirto gerą gabalą kelio ir atsidūrė pas Aldonos senelę kieme pirmiau už pačia Raudonkepurę. Apsidairęs kur čia pagrindinis įėjimas pradėjo baladotis. O tuo metu senelė žiūrėjo naują serijalą per seną radiją ir stebėjosi kodėl taip neaiškiai rodo. Ilgainiui jai dašilo kad greičiausiai čia bus techninė profilaktika ir kad nereikia dėl to sukti sau plaučių, kepenų, inkstų, ir kitų senokai pakeistų detalių. Išgirdusi kad kažkas daužosi prie durų senolė paklauė: -Yo! Whats up? Nesitikėjęs tokio klausimo Vulfinas nusiminė, bet tuoj pat prisiminė, kad mokykloje mokėsi dvi savaites anglų kalbos ir dabar jau pasakys taip, kad senolė iškarto supras kad tai Aldona prisistatė: - I’m OK you old bi.tch. Senolei išgirdus Aldutės pasisveikinimą, nieko kito neliko kaip preiti prie durų, pažiūrėti pro skylę ir įsitikinti kad tai jos anūkėlė, tačiau senelei nelabai gavosi vaikščioti, tai toji liepė truktelti už virvutės ir durys pačios atsidarys. Vulfinui truktelėjus niekas neatsidarė. Tada senolė išjungė signalizaciją, atkodavo durų spynos kodą ir leido pabandyti dar kartą. Šis kartas buvo sėkmingas ir Vulfinas labai sėkmingai įsiveržė į senučiukės chatą. Surišęs rankas, kojas, plaukus, antakius, ausis ir nosį, Vulfinas užsimetė senelės suknelę, skarelę ir prigulė pasnausti kol ateis Raudonkepurė. Kol Vulfinas kalė į masę, senelė suraišiota prisiminė savo jaunystę ir tuos fintus kuriuos darydavo su seneliu. Išsilaisvinusi per 15 minučių senolė pažadino Vulfiną ir paprašė kad šis visą tai padarytų taip pat tik stipriau ir su grandinėmis. Vulfinas nebuvo žertvas ir išpildė senolės prašymą. Pažiurėjęs kad dar turi laiko – smigo. O tuo metu raudonkepurė vis artėjo ir artėjo prie bobusės namų. Laiks nuo laiko atsibašliuodama su expertais ir terapeutais Aldona pagaliau prisikapstė prie senelės trobos. Nusivariusi nuo kojų Aldona pradėjo baladoti duris. Tuo metu bobusės lovoje drybsojęs Vulfinas kiek įstengdamas imitavo senelės balsą ir išdėstė visus technologinius sprendimus kaip atidaryti duris. Na štai Aldona jau ir viduje. Apsidairiusi ir jausdama kad kažkas neladno priėjo prie lovos. Apžiūrėjusi savo nuostabią senelė Aldona jai pasiūlė daugiau nevartoti jokių stimuliantų ir kitų narkotinių medžiagų, nes taip baisiai atrodo, jo iš pradžių pamanė kad tai ji, tas užsilenkęs senelis. Nu Vulfinas kiek įmanydamas stengėsi apsimesti senele, kalbėjo apie nuostabią savo dukrą Raudonkepurės motiną, apie žentą gerai atsiliepė. Čia Vulfinas ir apsiablomino. Pasirodo senė jau 15 metų su žentu ant peilių eina. Išrišusi Aldona kad čia bus užsimaskavęs narkomanas Vulfinas atsiprašė minutei ir nuėjo į tuliką, kaip pati sakė – paturėti gerą laiką. Tulike raudonkepurė paskambino operatyvininkams kad parištų Vulfiną kartu su palučke. Grįžusi Aldona puolė klausinėti senelę: - Senele senele, o kodėl tavo tokios didelės akys? - Tai čia nuo amfetamino mano brangioji. - Senele senele, o kodėl tavo tokios didelės rankos? - Tai čia nuo anabolikų mano brangioji. - senele senele, o kodėl tavo tokia didelė nosis? - O tu į savo pasižiūrėk, žertva, sušuko senele apsimetęs Vulfinas. Ir išvis… dar vienas klausimas ir aš tave paštyrinsiu… greičiau duok man Haša, kol neišprotėjau. O tuo metu operatyvininkai jau sėdėjo kieme ir uostė tapkes kurias paliko senelis prieš iškeliaudamas į amžino pycho pasaulį. Apsiniūchinę operatoriai puolė į trobą ir iškarto prie lovos, kur Vulfinas pasiguldęs raudonkepurę demonstravo savo skirtumus kuom jis skiriasi nuo senelės. Prišokę operistai suėmė Vulfiną ir paaiškino, kad moteriški drabužėliai jam labai tinka, tik makiažą reiktu patobulinti. Išvedę Vulfiną visi puolė ieškoti senelės. O senelė nesinervuodama kabėjo prikaustyta grandinėmis ir laukė prisijungiančio personalo. Nukabinta senelė apsidžiaugė savo didvyre anuke Raudonkepure Aldona ir gal ji bus tokia gailestinga ir neapmokestins šį mėnesį senučiukės, nes pati žino kad hašas pas operatyvininkus. Ta proga padovanojo senelio pižamą, baskervilio šuns atvaizdo tapetus ir kilogramą džiovintų teniso kamuoliukų Aldonos širdis suminkštėjo ir senelei davė atsročkę. Susikrovusi manatkes Aldona išvyko namo. Iki pasimatymo Aldute, traukdama iš makaronų susuktą kasiaką išlemeno senutė. Iki pasimatymo tarė Aldutė ir pasiėmusi antiradarą dingo miško glūdūmoje.

tingiu skaityti… Girtas

nu ir kas gi tiek skaitys… pradzia nesudomino tai ir neskaitysiu… Liežuvis Nekaltas

[bite.lt/plius/bendravimas/klubai/2forum.showPosts/197977.48 1-=(1178942557](http://www.bite.lt/plius/bendravimas/klubai/2forum.showPosts/197977.481-=(1178942557)