Nokia5110

Nokia5110

aS JI PAZYSTU,JO MOTINA UZSIGEIDE sIEMENSO IR VISKAS.lIEPE nOKIA PRAKALTI…

tikrai nekeisk, tau neapsimoka