neperkelia failų iš aplanko į aplanką

neperkelia failų iš aplanko į aplanką