MySQL. Užklausa visoje DB perrašanti vieną simbolį.

MySQL. Užklausa visoje DB perrašanti vieną simbolį.