Mosin-Nagan 1891-1930


Mosin-Nagan 1891-1930

‘Mosin-Nagan 1891-1930’ Nematau Mosino… Šypsena

durklas cia nuo jo jei ka parduodamas