Mano dede


Mano dede

Biski panasu i fristail Cha cha

Fu komunistas gaidys.