Linda Perry


Linda Perry

Gerai Gėlė

damn.she rocks.

Ji kuria stebuklus Širdis O dar sako, kad stebuklų nebūna… Gėlė