Kraukit cia visi anekdotus

Kraukit cia visi anekdotus

Studentas neišlaikė egzamino. Jis telegrafavo seseriai:
-"Neišlaikiau. Paruošk tėvą."
Sesuo jam atsakė:
-"Tėvas pasiruošė. Ruoškis tu."

Mokytojas:
-Moteris žiūri pro langą - koks laikas?
-Vienaskaita, - atsako Petriukas.
-O ką mes pasakysime, jei trys moterys žiūri pro langą?
-Tai viešnamis, tamsta mokytojau.

Studento dienoraštis:
Pirmadienis: Noriu valgyti Liūdnas
Antradienis: Noriu valgyti Liūdnas
Trečiadienis: Noriu valgyti Liūdnas
Ketvirtadienis: Gavau stipendiją Šypsena
Penktadienis: Neprisimenu :?
Šeštadienis: Neprisimenu :?
Sekmadienis: Neprisimenu :?
Pirmadienis: Noriu valgyti Liūdnas
Antradienis…

Susiginčijo 3 katinai kas didesnis tinginys , vienas sako :
-Aš vieną kartą gulėjau po mane pelė bėgiojo o aš jos negaudžiau ir badavau.
Kitas sako: -Čia nieko, man vieną kartą atnešė pieno, o aš į jį net nepažiūrėjau.
3-cias sako: ***as ,***as, viskas ką jūs sakot. Ar girdėjot vakar visą naktį kažkas staugė taiva ten aš ,užlipau sau ant kiaušinių ir tingėjau nulipti

Eina Štirlicas gatve. Staiga šalia nukrito plyta.
"Va tai tau", - pagalvojo Štirlicas.
"Va tau dar", - pagalvojo Mileris mesdamas antra plytą.

Truputis zodynelio

Atklysti - ištaisyti klaidą
Avėti - virsti avinu
Avinas - apsiavęs
Artistas - arti gyvenantis
Apatija - apatiniai drabužiai
Agonija - aguonu ieškojimas
Atsiremti - remti atsilikėlius
Auksaburnis - susidėjęs auksinius dantis
Autokaras - karas su savimi
Barokas - bare skambantis rokas
Bandyti - ganyti bandą
Bevalis - prišniaukštas kambarys
Barmenas - barimosi menas
Biatlonas - važinėjimas be talono
Cirkuliacija - cirko lankymas
Choralas - alaus išgėręs choristas
Čiaudėti - atsisveikinti itališkai
Čiukčius - traukinys
Debatai - sunešioti batai
Dingtelėti - trumpam dingti
Dualizmas - alaus gėrimas dviese
Etiketė - etikos mokytoja
Formalus - nealkoholinis alus
Glaudės - prisiglaudusios moterys
Įstatai - dantų protezai
Iškamša - ištrukęs iš kamšaties
Išsišokėlis - iššokęs su parašiutu
Išeiga - žmona palikusi vyrą
Ištrauka - vyno butelio kamštis
Įkaitas - įkaitęs poilsiautojas
Kontrabanda - priešininkų komanda
Kaimynas - kaimų kraštas
Kalinys - sukaltas daiktas (pvz. dėžė)
Kaltas - plaktukas
Kaltė - vinis
Kapitonas - smauglys Ka iš Mauglio

Laidininkas - laidos dalyvis
Liūdininkas - liūdintis žmogus
Laikinas - įsikibęs
Laužyti - kurenti laužą
Medžioti - laipioti po medžius
Mediena - mediku diena
Mūryti - valgyti jautieną
Normalus - bokalas alaus
Nusirašyti - pavargti rašant
Nerangus - neturintis rango
Parkeris - parko sargas
Plastmasė - plastnojanti minia
Prieskonis - kvapas
Paklausa - slaptas klausymasis
Pervesti - susituokti iš naujo
Pradininkas - pradinių klasių mokytojas
Premjera - premjero žmona
Ritualas - ryte geriamas alus
Ragauti - rinkti ragus
Rugštynės - suirzusios moterys
Savivartis - įvartis į savo vartus
Skaldyti - dengti kelią skalda
Stebėtis - žiūrėti į veidrodį
Sausainis - blaivininkas
Seklyčia - seklių klubas
Skiedinys - rašinys be turinio
Suvestinė - piršlybos
Taisyklės - remonto dirbtuvės
Tribunolas - tribūnoje sėdintis žmogus
Vadovėlis - nedidelės įstaigos vadovas
Vienutė - viršininko kabinetas
Vartoti - atidarynėti vartus
Vaikyti - prižiūrėti vaikus
Vartininkas - panašiai kaip durininkas
Vienplaukė - žuvis

won i anekdotu baze.ir greitai tiktai