Kokias vertybes jus laikote swarbiausiom siom dienom jaunimui?

Kokias vertybes jus laikote swarbiausiom siom dienom jaunimui?