Kaune geguzes 5 d. reikia sportinio tipo, patunintu automobiliu. Vyks parodele.

Kaune geguzes 5 d. reikia sportinio tipo, patunintu automobiliu. Vyks parodele.