Kas nors ka nors girdeje apie sita Golf 2 Turbo ???

Kas nors ka nors girdeje apie sita Golf 2 Turbo ???