Kaip puoselejat meile?

Kaip puoselejat meile?

...jaunyste paikyste..... Nežinau

waje waje Ne aijaijaj Cha cha

Vyresnių jausmai jau stabilizavęsi... transformavęsi į kažką pastovaus, įprasto, stabilaus... Ir tas žodis meilė jau nebe koks kvapnus, egzotiškas vaisius, o kasdienė duona, kurios pasigendi tik tada, kai ji pasibaigia...