Ka daryti kai sitaip isdrysta kalbeti gydytojai?

Ka daryti kai sitaip isdrysta kalbeti gydytojai?