Jis nevertas švelnių Tavo žodžių nei to ežero, pilno žvaigždžių.

Jis nevertas švelnių Tavo žodžių nei to ežero, pilno žvaigždžių. Ne