irc valdymas, jo galimybes ir pan...

irc valdymas, jo galimybes ir pan…