Intervencinių arba supirkimo kainų įtaka ekonomikai

Intervencinių arba supirkimo kainų įtaka ekonomikai