Help su gauta e-mail žinute.

Help su gauta e-mail žinute.

Pamiršau vieną prisijungimo slaptažodį. Paprašiau atsiūsti naują, bet atsiuntė sunkiai suskaitomą tekstą su keliais suskaitomais sakiniais.

Nesupratau ka norejai pasakyt, rasydamas sunkiai suskaitomos ?

Papastink visą mailą čia Juokiasi JuokiasiTuoj greit rasim tada kaip tau padėt perskaityt tavo laiškus Šypsena

Štai ką norėjau pasakyti: <html> <head> <title>:: Mobile Exciting!! - Samsung Fun Club ::</title> <meta http-equiv=Content-Type content=“text/html; charset=UTF-8”> <meta http-equiv=“Description” name=“Description” content=“Anycall,Samsung,Mobile,Sms,16 Poly,Ringtone”> <meta name=“keywords” content=“Anycall,Samsung,Mobile,Sms,16 Poly,Ringtone”> <link rel=“stylesheet” href=" ua.samsungmobile.com/rus/css/anycall_RU.css&quot ; type=“text/css”><!-- chck it --> <link rel=“SHORTCUT ICON” href=" ua.samsungmobile.com/rus/images/icon/fun_favicon.ICO"& gt ; </head> <body> <!-- width:500;height:403 --> <!-- nee absolute root --> <table cellpadding=“0” cellspacing=“0” border=“0” background=" ua.samsungmobile.com/rus/images/registration_email_img_06.gif&q uot;&gt ; <tr> <td><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/registration_email_img_01.gif&a mp;quot ; alt="" border=“0”></td> <td align=“right”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/registration_email_img_05.gif&a mp;quot ; alt="" border=“0”></td> </tr> <tr> <td colspan=“2”> <table cellpadding=“0” cellspacing=“0” border=“0”> <tr> <td width=“8” bgcolor=“319EE1”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/space.gif&quot ; width=“8” height=“1” alt="" border=“0”></td> <td width=“26” bgcolor=“ffffff”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/space.gif&quot ; width=“26” height=“1” alt="" border=“0”></td> <td width=“481” bgcolor=“F3F3F3” valign=“top”> <div style=“padding-left:24;padding-top:27”> <!-- sub_01 --> <table cellpadding=“0” cellspacing=“0” border=“0”> <tr> <td width=“79”><div style=“padding-left:20”><font color=“0A67BE”>Заг&#108 6;ловок</font&g t; </div></td> <td width=“358”>Вот ваш новый пароль для Samsung Fun Club.</td> </tr> <tr> <td height=“30” valign=“bottom” align=“center” colspan=“2”><font color=“0959B5”>2</font></td> </tr&a mp;g t; <tr> <td valign=“top”><div style=“padding-left:20;padding-top:37”><font color=“0A67BE”>Тек&#108 9;т сообще& ;amp ;#1085;ия</font></div></td> ; <td><div style=“padding-left:10;padding-right:10; padding-top:37; padding-bottom:10”>Пож&#1072 ;луйста, скопир& ;amp ;#1091;йте этот пароль в соотве& ;amp ;#1090;ствую&a mp;#10 97;ее поле при автори& ;amp ;#1079;ации на сайте Samsung Fun Club. После автори& ;amp ;#1079;ации вы сможет& ;amp ;#1077; измени& ;amp ;#1090;ь пароль. <A HREF=" ua.samsungmobile.com/rus/index.jsp&quot ; class=“pw_email”>Наж&#1 084;ите на эту ссылку< /a> чтобы попаст& ;amp ;#1100; на сайт Samsung Fun Club.</div></td> </tr> </table> <!–// sub_01 --> </div> </td> <td width=“27” bgcolor=“ffffff”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/space.gif&quot ; width=“27” height=“1” alt="" border=“0”></td> <td width=“8” bgcolor=“319EE1”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/space.gif&quot ; width=“8” height=“1” alt="" border=“0”></td> </tr> <tr> <td bgcolor=“319EE1”> </td> <td align=“right” colspan=“3” bgcolor=“ffffff”><img src=" ua.samsungmobile.com/rus/images/sg_te_pop_logo_01.gif&quot ; width=“156” height=“32” alt="" border=“0” hspace=“12”></td> <td bgcolor=“319EE1”> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> & amp;lt ;td colspan=“2” height=“23” bgcolor=“319EE1” align=“center”><div class=“email”> All Contents Copyrights 2002 Samsung Electronics Co., Ltd.</div></td> </tr> </table> <!–// nee absolute root --> <map name=“go home”> <area alt=“go home” coords=“317,10,478,32” href=" ua.samsungmobile.com/rus/index.jsp&quot ; target="_Blank"> </map> <map name=“logo”> <area alt="" coords=“388,13,496,56” href=" ua.samsungmobile.com/rus/index.jsp&quot ; target="_Blank"> </map> </body> </html& amp; gt; Tik word’e yra žodžių, vienas kitas.

Išsisaugok į failą .html ir bandyk atidaryti. Nors aš atsidaręs su Firefox’u pamačiau rusiškus žodžius, tačiau buvo klaidų (neatpažintų simbolių) ir nuoroda neveikia. Sekmės Cha cha

atsdaryk notepad’a tenais viska papastinki issaugoki : File - save as… - “pass.htm” butinai kabutese - atsiaryki su narsykle