GAWAU I AKI!... prashau PADEKITE!

GAWAU I AKI!.. prashau PADEKITE!

Musėt…Nekaltas

tai tas, kuris temą iškėlė, anuos abu ir turi Taip