Father and his son


Father and his son

Tėvas ir jo sūnus (taigi elementaru jezusmarija)kam čia išsikalinėji. Juokingai atrodo Labas