ech ... ta jūra ... 1


ech … ta jūra … 1

įdomiai tie debesys toli horizonte atrodo, šiaip norėtųsi didesnės nuotraukos, kad būtų galima apžiūrėti ne tik bendrą vaizdą, bet ir atskirus fragmentus.

Gerai

7

Žvaigždė Žvaigždėuz grazu saulelydi bet ir uz popsa

R E K O M E N D U O J U