del kuro ssanaudu skaiciavimo

del kuro ssanaudu skaiciavimo