Dėl Kaziuko mugės

Dėl Kaziuko mugės

Niekų niekai… O stumdosi turbūt todėl, kad visą gyvenimą įpratę eilėse stumdytis.

Įdomu, kodėl skirtingų kartų, lyčių, požiūrių žmonės stumdosi toj minioj? Kas tai yra Kaziuko mugė???