Chaidi & Jorkytė


Chaidi & Jorkytė

Kaip sekėsi Jonei?

padėkojo ir paleido ją Užsispyręsvestukas neklausė, ir eiti nenorėjo Nežinau

Tai visgi su westu ejo? Baisus sake kad su cvergu eis…