Buvo jau ar nebuvo?


Buvo jau ar nebuvo?

buvo ir Šikšnius, ir Bajra… abu po porą minučių palakstė

Buvo jau ar nebuvo ?