Attn: Foxas <img border=0 src="i/xsmiles/smile1.gif" alt="Šypsena">))

Attn: Foxas ))

Xexe,turi draugeli…Ir ne bet koki!

http://www.banga.lt//index.php/1203_3p2p1_234f16193_1

arba:

http://www.banga.lt/index.php/1203_3p2p1_234f14336_1

Bjauru…Vee…

Nebloga!!!

grzi grazi