Atminimo lauzai


Atminimo lauzai

Ufffgeriau kad tai nepasikartotų Ne

niekada i niekur Liūdnas