Ar moksleiviai privalo dirbti privatizuotose valgyklose?

Ar moksleiviai privalo dirbti privatizuotose valgyklose?