Ar mėKstat saldaines?

Ar mėKstat saldaines?Paplepėkim

Gera buoba ir užmerkta subene, moka dūdmaišiais groti ar vargonais varganyti

–Gera boba atpažins pagal kvapą, kaip šuwa.

…jobariai byloja,kad geros bobos užrištais veizolais atpažįsta
vien pagal birką…
Katė

geriausia, kada nepublikuojiesi išvis ibo nusprendi, kada publikuotis pacajus nori,ale užaugintas skaitytojas -

(Valio) (Valio) (Valio)…lyg ir norėtų aNXčiau…