anekdotai apie EZIUS

anekdotai apie EZIUS Tūsas

Juokiasiiki galo tingejau skaityt… xD
bet seip neblogi… Juokiasi

paskaitykit,tikrai nesigailesit Kietas

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako pardavėjai:

 • Man 90 prezervatyvų!
  Pardavėja nustębus:
 • Kiek??? Ar aš gerai išgirdau??? 90???
 • Na taip…- atsako ežiukas.
  O vaistinės kampe sėdi dvi voveraitės ir juokiasi. Ežiukas atsisuka į jas, įdėmiai pasižiūri ir patikslina:
 • Devyniasdešimt du.

Liūtas karalius nusprendė įvesti tvarką ir liepė visiems miško žvėrims atnešti jam kokio nors jo mėgiamo maisto. O tuos, kurie nepaklus jo įsakymui, liūtas pažadėjo savo galu išplakti. Atneša kiškis morką ir sako:

 • Nu taigi žinai liūte, kad aš mėsos nevalgau, tai va atnešiau tau morkytę,- bandė teisintis kiškis, bet liūtas vistiek labai supyko ir sako:
 • Na ką… pasilenk, kiški, dabar aš tave išplaksiu.
  Plaka jis kiškį, plaka… o tas ir verkia, ir juokiasi, ir verkia ir juokiasi. Tada liūtas ir klausia kiškio:
 • Ko tu verki?
 • Tai, kad labai skauda.
 • O tai ko juokiesi?
 • Ežiukas obuolį atneša…

Eina pajūriu šeima. Prie jų priplaukia auksinė žuvelė ir sako:

 • Šiandien man gera nuotaika, todėl išpildysiu tris jūsų norus.
  Berniukas šaukia:
 • Ežiuko noriu!!!
  Tėvas šaukia:
 • Subinėn tą ežiuką!!!
  Motina šaukia:
 • Ištraukit!!! Ištraukit!!! Ištraukit!!!

Nieko nesakiau, kai tu prisivedei mergų, nieko nesakiau kai girtas išdaužei visus buto langus, nieko nesakiau kai nurovęs radiatorių užliejai visą namą, bet kai tu prišikai į kampą, prismaigstei ten degtukų, juos uždegei ir pasakei, jog šitas ežiukas gyvens su mumis, aš nebeištvėriau…

Eina ežiukas per mišką. Žiūri padėta vazelino tūbelė ir raštelis: "Išsitepk užpakalį vazelinu". Ežiukas pagalvojo: "Nesamonė, nieko aš nesitepsiu…". Eina toliau, tik staiga iš už nugaros pribėga didžiulis nevaldomas organas ir padaro ežiuką per užpakalį. Eina ežiukas toliau, verkia, galvoja, o reikėjo pasitept, ne taip skaudėtų dabar… Žiūri, vėl guli vazelinas ir raštelis: "Pasitepk vazelinu delnus". Ežiukas jau išsigandęs truputį, uoliai įvykdo visus nurodymus ir išsitepa vazelinu letenėles, o čia kur buvęs, kur nebuvęs vėl atbėga didžiulis nevaldomas organas ir pradeda daryt ežiuką per burną. Ežiukas bando intensyviai priešintis, bet letenėlės taip slysta, taip slysta…

Stovi vidury miško kelmas, o ant to kelmo ežiukas užsilipęs, kad rėkia visa gerkle:

 • Visi vilkai gėjustai, visi vilkai gėjustai!!!
  Eina pro šalį meška, sustoja prie ežiuko ir pradeda jį auklėti:
 • Ežiuk, kaip gi tu kalbi? Argi taip gražu? Kaip tau negėda… Dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, o tu taip šneki…
 • Čia ne pienas!!! Visi vilkai gėjustai!!! Visi vilkai gėjustai!!!

Nusipirko ežiukas mersą. Važiuoja per mišką, mato vilkas eina.

 • Sėsk vilke pavežiosiu,- sako ežiukas. Vilkas įlipo. Važiuoja toliau, ežiukas visus automobilio privalumus demonstruoja, giriasi. Žiūri lapė eina. Ežiukas atidaro langą ir pakviečia lapę. Lapė įkiša galvą, o ežiukas tik "šast!" ir uždarė langą. Lapės galva viduje - likęs kūnas lauke. Išlipo ežiukas iš mašinos ir lapę visais būdais padarė. Baigęs atsisėdo į mašiną, atidarė langelį ir lapė dingo už horizonto. Važiuoja toliau, o vilkas ir klausia:
 • Ežiuk, o kiek kainuoja šitas mersas?
 • 500 tūkstančių,- atsako ežiukas.
 • Oi neee… Mašinai tiek neturiu, bet dureles būtinai nusipirksiu.

Liūtas karalius per miško žvėrių SUSIRINKIMĄ paskelbė ežiuką vyriausiu savo pavaduotoju ir suteikė jam neribotus įgaliojimus. Po susirinkimo eina ežiukas per miską rėmus išmetęs, žiūri lapė stovi:

 • Lape, varom į krūmus!
  Po valandos iš krūmų išlenda lapė, nusivalo burną ir keikdama ežiuką dingsta už horizonto. Tuo tarpu, ežiukas jau pamato vilką ir liepia jam eiti kartu su su juo į krūmus. Po valandos istorija kartojasi: vilkas valydamasis burną išlenda iš krūmų ir keikdamas ežiuką dingsta už horizonto. Kiek vėliau ežiukas pamato mešką:

 • Meška, varom į krūmus!
  Po dviejų valandų valydamasis burną iš krūmų išlenda ežiukas ir keikiasi:

 • Tu ***** meška, **** tu!!! Kada paskutinį kartą buvai miško žvėrių SUSIRINKIME!!!

 • Kuo skiriasi ežiukas nuo ežienės?

 • Ežiukas turi vienu spygliu daugiau…

Mylisi ežiukas su ežyte, net dulkės rūksta, o ežytė atsisukusi ir klausia:

 • Ežiuk, o kas manyje yra gero?
 • Tuoj baigsiu ir nieko gero tavyje nebeliks…

JuokiasiJuokiasiLabas

Eina ežiukas per dykumą ir susitinka kupranugarį:

 • Klausyk, asile, čia ką, pas jus plikledis?
 • Ne, o ką?
 • Tai kokio velnio visur smėlio pribarstyta?

Eina ežiukas mišku ir kartoja sau:

 • Aš kietas, aš kietas, aš labai kietas.
  Ateina iš priekio meška, pasižiūrėjo į ežiuką ir, kad spirs - tas ir nuskrido… Atsistojo ežiukas, nusivalė dulkes ir tarė sau:
 • Tačiau labai lengvas…

Vieną kartą elnias žiurėjo į ežiuką. Ežiukas vis lakstė po žolę ir šypsojosi. Praėjo trys valandos, o ežiukas vis dar lakstė. Tada elniui pasidarė smalsu ir jisai paklausė:

 • Ką tu čia darai?
 • Aš? Paaiškinsiu kai ir pats taip pabandysi,- atsakė ežiukas. Praėjo keturios valandos. Elniui atsibodo atkartoti ežiuko judesius. Priėjo ir sako:
 • Nu klausyk, aš nieko nejaučiu.
 • O tu gal ne taip darai, bandyk dar,- sako ežiukas. Praėjo dar penkios valandos. Elniui vėl pabodo ir jis vėl sako:
 • Nu gi aš nieko nejaučiu.
 • Bandyk dar!
  Po to praėjo dar šešios valandos… po to septynios… po to aštuonios… po to devynios… po to dešimt ir elnias neiškentęs ėmė rėkti:
 • Ežy, aš vistiek nieko nejaučiu.
 • Nu tai tada tu visai durnas. Negi tu nejauti kaip žolytė pilvuką kutena?

Bėga ežiukas per pievą ir juokiasi nesustodamas. Pamatė ežiuką zuikis ir klausia:

 • Ežiuk, ko tau juokas taip ima?
  O ežiukas ir toliau bėga, ir vis juokiasi, juokiasi nesustodamas, tik staiga sako:
 • O tau pilvuko nekutena kai per žolytę bėgi!?

Pateko krokodilas Gena ir Kulverstukas i areštinę. Kulverstukas klausia Genos:

 • Gena, ar mus nukirps?
 • Nežinau, Kulverstuk, aš dar niekada nebuvau areštinėje. Geriau paklausk tos žiurkės kur kampe sėdi.
 • Žiurke, ar nežinai, kirps mus ar ne?
  Žiurkė atsisuka ir sako:
 • Aš ne žiurkė. Aš ežiukas.

Viena kartą ėjo ežiukas mišku ir susitiko kitą ežiuką. Tas jam ir sako:

 • Žiūrėk, ten pilnas sodas obuolių. Einam prisirinksim.
 • Gerai, einam, bet kas iš mūsų spyglių ištrauks obuolius?
 • O kam juos traukyti?
 • O tam, kad žmonės nepieštų mūsų su obuoliais ant spyglių.
 • Cha cha cha!!! Kaip juokinga…Cha cha cha!!!
  Taip smagiai besijuokdami ežiukai ir nuėjo obuoliauti.

Skrenda kartą lėktuvas, o lėktuve sėdi vilkas, lapė ir ežys. Staiga sugedo lėktuvo variklis ir lėktuvas nukrito ant žemės. Visi žuvo, išskyrus ežį. Išlipa ežys iš lėktuvo nuolaužų ir sako:

 • Oi kaip man gerai, kad aš su sportbačiais!

Ežiukas nebuvo blogas iš prigimties, tačiau jis turėjo įprotį badytis, todėl jį visi miško žvėrys mušdavo, o kadangi ežiukas buvo spygliuotas, tai jį mušė per pilvą. Bet vieną kartą visa tai nusibobodo ežiukui ir ėmė jis skustis plikai. Nuo to laiko jį pradėjo mušti kaip ir visus kitus miško gyventojus.

Lipa alpinistas į uolą ir beveik jau užlipo. Tik žiūri, ant uolos ežiukas su žirklėmis stovi. Ežiukas klausia alpinisto:

 • Kas tu toks?
 • Aš alpinistas, o tu kas toks?
 • O aš ežiukas… ežiukas zapadlistas, - ir nukirpo virvę.

Ėjo ežiukas per mišką ir įkrito į duobę, galvoja "jei neišlipsiu iki vakaro, tai eisiu namo…"
Po kiek laiko eina kitas ežiukas ir tas į duobę ikrito. Jis irgi galvoja "jei neišlipsiu iki vakaro, tai eisiu namo…".
Eina trečias ežiukas, kuris irgi įkrenta į duobę ir elgiasi lygiai taip pat…
Atėjo vakaras, o ežiukai kaip krito į duobę, taip ir krito. Duobė užsipildė ir viršuje buvę ežiukai grįžo namo…
Skambina zuikis ežiukui. Ežiukas pakelia ragelį ir sako:

 • Nu…
 • Į snukį arbatinuku,- išpyškina zuikis ir meta ragelį. Kitą dieną vėl skambina zuikis ežiukui. Ežiukas atsiliepia:
 • Nu…
 • Į snukį arbatinuku,- išpyškina zuikis ir vėl meta ragelį. Taip zuikis linksminosi visus metus, kol vieną dieną Ežiukui trūko kantrybė ir jis nuėjo pas Pelėdą patarimo. Pelėda jam ir sako:
 • Kai kita kartą skambins, sakyk ne "nu", o "alio".
  Ežiukas viska suprato ir linksmas grižo namo. Po minutės vėl skambina zuikis. Ežiukas atsiliepia:
 • Alio!
 • Čia ežiukas?
 • Nu…
 • Į snukį arbatinuku!

Eina lapė per mišką ir susitinka pagranduką:

 • Labas, Pagranduk! Aš tave suėsiu!
 • Neėsk manęs, aš visai ne pagrandukas, aš ežys iš Černobylio…

Eina ežiukas per mišką ir, kad juokiasi, kad juokiasi. Sutinka vilką. Vilkas ir klausia:

 • Ežiuk, o ko tu taip juokiesi?
 • Ai taksistą apgavau.
 • Kaip?
 • Užmokėjau ir nevažiavau.

Eina lauku ežiukai… ką ten ežiukai - daug ežiukų eina, didžiulis didžiulis būrys ežiukų. Prieky einantis ežiukas - vedlys, atsisuka i chebrą ir sako:

 • A kuom gi mes ne armija?

Eina ežiukas per mišką. Išlenda meška iš krūmų ir sako:

 • Sveikas dygliuotasis.
 • Sveika gauruotoji,- atsakė ežiukas. Taip žodis po žodžio ir ežiukas gavo į snukį…

Atsikėlė ežiukas ryte ir išėjo. Eina miškais, laukais, perbėgo stogo šiferiu, lentom. Pribėgo tvorą, žiūri - dviratis. Iš žemės išlenda sliekas ir sako:

 • Gal nori lenciūgą pasiimti?
 • O ką aš su juo veiksiu? Mano kojos ir taip su sportbačiais.

Prieina ežiukas prie mažo urvelio, įkiša į vidų galvą ir šaukia:

 • Ochujei! Ochujei!
  Iš urvelio iššoka kažkoks mažas, keistas ir labai susinervinęs žvėrelis, sucypia, trenkia letenėle ežiukui per snukutį ir nesavu balsu spiegia:
 • Kiek kartų galiu kartoti!!! Oposumas aš!!! Oposumas!!!

Sėdi prie upės žvejys ir žvejoja. Staiga iš krūmų išlenda ežiukas ir klausia žvejo:

 • Ar turi lipnios juostos?
 • Ne,- atsako žvejys. Ežiukas dingsta. Po kiek laiko vėl lenda prie žvejo:
 • Na, tai ar turi lipnios juostos?
 • Ne, neturiu,- atsakė jau įpykęs žvejys. Po kiek laiko vėl ežiukas išlenda iš krūmų:
 • Ar turi lipnios juostos?
 • Ne!!! Ne!!! Ne!!!- rėkia perpykęs žvejys.
 • Va, imk, atnešiau,- ramiai atsako ežiukas.

Ateina pelės pas pelėda ir klausia:

 • Ką mums daryti, kad mūsų niekas neėstų?
  Pelėda pamąstė ir sako:
 • Tapkit ežiukais!
 • Valio!!!,- apsidžiaugė pelės ir išskubėjo į savo urvelius geros naujienos pranešti. Tik beeinant susimąstė - kaip tai padaryti? Vėl grįžo pas pelėdą pasiklausti, o toji joms ir sako:
 • Aš jums generuoju strategiją, na, o taktika - tai jau jūsų problema…

Eina kartą labai mandagus ežiukas per mišką ir susitinka tris muškietininkus: Portą, Atą ir Aramį.

 • Sveikas, Portai!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Sveikas, Porto arkly!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Sveikas, Atai!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Sveikas, Ato arkly!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Sveikas, Arami!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Sveikas, Aramio arkly!
 • Sveikas, Ežiuk!
 • Kur joji, Portai?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Kur joji, Porto arkly?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Kur joji, Atai?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Kur joji, Ato arkly?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Kur joji, Arami?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Kur joji, Aramio arkly?
 • Į miestą, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Portai?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Porto arkly?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Atai?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Ato arkly?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Arami?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Ką veiksi, Aramio arkly?
 • Baliavosiu, Ežiuk.
 • Iki, Portai!
 • Iki, Ežiuk!
 • Iki, Porto arkly!
 • Iki, Ežiuk!
 • Iki, Atai!
 • Iki, Ežiuk!
 • Iki, Ato arkly!
 • Iki, Ežiuk!
 • Iki, Arami!
 • Iki, Ežiuk!
 • Iki, Aramio arkly!
 • Iki, Ežiuk!
  Eina ežiukas toliau ir mato - atjoja Alibaba ir 40 plėšikų. Ežiukas ir sako:
 • Sveikas, Alibaba!
 • Eik šikt, ežy! Mes laiko neturim.

Rūkė žolę meška su vilku, o nuorūką į krūmus numetė. Apsirūkę rado nustipusios varnos koją ir neužilgo įsiplieskė ginčas:

 • Čia vanagas!
 • Ne, čia erelis!
 • Sakau tau - vanagas!
 • O aš sakau - erelis!
  Staiga iš krūmų išlenda ežiukas su nuorūka tarp spyglių. Vilkas ir klausia:
 • Klausyk, ežy, čia vanagas ar erelis?
  Ežiukas susižavėjusiu balsu:
 • Tai štai koks tu, šiaurinis elniau!

Eina ežys per mišką ir stebisi: viskas aplink išlaužyta, išvartyta, ištrypta. Miškas nusiaubtas. Nusistebėjo ir eina toliau, tik žiū - lapė skruzdėlyne guli: visa mėlynėm nusėta, sumušta, suraišiota, skuduras burnoje… Pribėga ežys prie lapės, atriša, ištraukia iš burnos skudurą ir klausia:

 • Lape, kas čia miške darosi? Kodėl viskas išlaužyta, išvartyta, ištrypta? Koks niekšas su tavim taip negražiai pasielgė?
  Lapė atsiduso ir sako:
 • Ežy, ežy… koks tu geras, kai blaivas…

Eina ežiukas per mišką ir tempia paskui save pilną grybų ir obuolių krepšį. Jį sutinka lapė ir klausia:

 • Ežiuk, kur eini?
 • Einu pasikarti.
 • O kam tau tas krepšys?
 • O kas ten žino, kiek laiko reikės kabėti?

Kartą du ežiukai susiorganizavo degtinės bonką, bet bėda - užkandos neturi. Vienas ir sako:

 • Einam pas varną.
  Nuėjo. Tupi varna medyje ant šakos ir snape laiko sūrį. Vienas ežiukas klausia varnos:
 • Varna, gersi?
 • Aha!
  Sūris iškrito, ežiukai jį pasiėmė ir nuėjo. Kitą rytą jie vėl susiorganizavo bonką, o užkandos ir vėl neturi. Eina jie vėl pas varną. Vienas ežiukas ir klausia varnos:
 • Varna gersi?
  Varna tyli. Tada vienas ežiukas išsitraukia stiklinę, o kitas pripila ir vėl klausia:
 • Varna, ar tiek užteks?
 • Aha!
  Sūris vėl iškrito. Ežiukai jį pasiėmė ir nuėjo. Kitą rytą jie vėl su bonka ir kaip visada be užkandos, traukia pas varną. Atėję sako varnai:
 • Varna gersi?
  Varna tyli. Tada vienas išsitraukia stiklinę, o kitas pripila ir vėl klausia:
 • Ar tiek užteks?
  Varna vis dar atkakliai tyli. Tada vienas ežiukas ir sako:
 • Klausyk, Varna, tu tikriausiai galvoji, kad mes tave išdurti norim?
 • Aha,- atsakė varna…
  Eina ežiukas per mišką ir mato - vilkas įkritęs į duobę pagalbos šaukiasi. Priėjo ežiukas arčiau ir sako:
 • Na tai ką, vilke, papuolei!
  O po to ežiukas visais įmanomais būdais išsityčiojo iš vilko - apkakojo, apsisiojo ir t.t. Tik staiga netyčia paslydo ir pats įkrito į duobę. O vilkas tada ir sako ežiukui:
 • Na tai ką, ežiuk, papuolei!
 • Aš atėjau atsiprašyti… - atsakė ežiukas.

Eina per mišką ežiukas. Nuliūdęs, susimąstęs. Pastebėjo jį protingoji pelėda ir klausia:

 • Ežiuk, ko tu toks nuliūdęs?
 • Matai, pelėda, bandžiau pasikarti, bet nieko neišeina.
 • O kaip tu norėjai pasikarti?
 • Už letenėlės.
 • Koks tu kvailas. Kartis reikia per kaklą.
 • Bandžiau, bet labai dusina.

Ežiukas su ežyte žaidžia slėpynių. Ežytė ir sako ežiukui:

 • Jei tu mane surasi, aš būsiu tavo, o jei tu manęs nesurasi, aš būsiu spintoje.

Eina ežiukas per dykumą ir nešasi mašinos dureles. Susitinka kupranugarį, o šis ir klausia:

 • Ežiuk, kam tau tos durys?
 • Kai bus labai karšta, atsidarysiu langą.

Bėga ežiukas per mišką, o medyje Voveraitė straksi ir dainuoja:

 • Ežiukas, ežiukas - subinėj pieštukas. Ežiukas, ežiukas - subinėj pieštukas…
  Ir taip visą dieną. Galiausiai ežiukas susinervavo ir neiškentęs sako:
 • Voveraitė, voveraitė, subinėj INKARAS!!!
 • Ežiuk, taip nesąžininga, juk nesirimuoja! - pasipiktino voverytė.
 • Na tai kas, užtat daug sunkiau išsitraukia…

Eina ežiukas per mišką ir dainuoja:

 • Kaip gera būt kiaule! Kaip gera būt kiaule!
  Tai išgirdo ant šakos tupėjusi voveraitė ir klausia:
 • Tu juk ežiukas, o ne kiaulė. Kodėl taip dainuoji?
 • Prieik arčiau, pasakysiu.
  Kai tik voveraitė priėjo, čiupo ją ežiukas ir pamylėjo. Eina toliau ežiukas per mišką ir dainuoja:
 • Kaip gera būt kiaule! Kaip gera būt kiaule!

Sėdi ežiukas ant bedugnės krašto ir šaukia:

 • Meškiuk! Meškiuk! Meškiuk!
  Šalia besiganantis arklys mąsto: "ko čia tas ežiukas plyšauja, niekur aplinkui juk nėra jokios meškos". Galų gale nusibodo arkliui tas ežiuko rėkavimas. Isibėgėjo, nusitaikė galinėm kanopom ir, kad spirs! Netikėtai ežiukas pasilenkė ir arklys nulėkė į bedugnę. Sėdi ežiukas ant bedugnės krašto ir šaukia:
 • Arkliuk! Arkliuk! Arkliuk!

Susitinka ežiukas bebrą ir jo klausia:

 • Bebre, o ką reiškia jei niežti kairę ranką?
 • Gausi pinigų.
 • O jei niežti dešinę ranką?
 • Sveikinsies.
 • O jei niežti nosį?
 • Gersi.
 • O jei niežti nugarą?
 • Ežiuk, o ar nereikėtų tau nusiprausti?

Vaikštinėjo kartą ežiukas po mišką, šiltos vietelės žiemai ieškojo. Tik žiū! Duobė! Na ką, mąsto: "reikia pažiūrėti ar gili". Atsargiai prieina prie duobės krašto ir šūkteli:

 • Eik šiiiiiiiiiiiikt!!!, - jokio aido nesigirdi, vadinasi negili. Ežiukas strykt duobėn, bet žiūri, kad niekaip duobės dugno nepasiekia, tik krenta ir krenta… Bekrisdamas ežiukas jau ir apsimyžo iš baimės, rėkti pradėjo:
 • Gelbėkit, gelbėkit! - o jam aidas iš apačios atsiliepia:
 • Eik šiiiiiiiiiiiikt!!!

Ėjo ežiukas per mišką, užmiršo kaip kvėpuoti ir numirė.

Ėjo ežiukas per mišką ir įkrito į duobę:

 • Mama, o kur langai???

Ėjo ežiukas per mišką. Pamatė degantį tanką, įlipo į ji ir sudegė. Nejuokinga? Bet už tai apie karą.

Ėjo ežiukas per mišką ir pamatė šalmą:

 • Ooo… čia apie karą…

Ėjo ežiukas per mišką, apsigalvojo ir pradėjo eiti pamiške…

Ėjo ežiukas per mišką. O kas jam vargšui belieka? Skristi tai juk nemoka…

Ėjo ežiukas per mišką ir pasiklydo…

Eina du ežiukai per mišką. O vieno nėra…

Bėga girtas ežys aplink statinę ir nepatenkintas burba sau panosėje:

 • Po velnių… Kada gi ta tvora baigsis?

Ežys tėvas muša eži sūnų. Sūnus dejuoja:

 • Teti, man skauda!
 • Man irgi!,- atsako ežys tėvas.

Eina ežiukas mišku ir tempia virvę. Susitinka lapę. Lapė klausia:

 • Kam čia tą virvę trauki?
 • Tai negi stumsiu!!!

Naktį per dykumą eina ežiukas, atsitrenkia į kaktusą ir klausia:

 • Mama!? O tu ką čia veiki?

Sėdi ežiukas medyje, mezga dviratį ir galvoja:

 • Kam man tie balti sportbačiai, vistiek nerūkysiu…

Ėjo ežiukas per mišką, užkliuvo už šaknies, nugriuvo ir susilaužė koją. Kitą kartą jis jau nebeis per mišką.

Ežys išdidus paukštis, kol nepaspirsi - neskrenda…

Tupi ežiukas po spintele. O spintelė tai be kojyčių…

Plaukė ežiukas per jūrą, pamiršo plaukti ir nuskendo.

Eina ežiukas per dykumą ir nešasi du kibirus smėlio…

Ėjo ežiukas per ramunių lauką, pamanė, kad tai sniegas ir sušalo…

Išmoko ežiukas kvėpuoti per pažąstis ir išėjo pasivaikščioti į mišką. Beeidamas suprakaitavo, pasitepė pažąstis su Old Spice ir užduso…

Išmoko ežiukas kvėpuoti per užpakalį ir išėjo pasivaikščioti į mišką. Beeidamas pavargo, atsisėdo ant kelmo pailsėti ir užduso…

Nulipa ežiukas nuo kaktuso ir burba:
-Ir apsirik tu man šitaip…

Meilė - tai kančia,- pasakė ežys bučiuodamas kaktusą.

Apsiženijo ežiukas su gyvate ir po mėnesio gimė spygliuota viela…

Kas gausis sukryžminus pitoną ir ežį? Ogi 20 metrų spygliuotos vielos.

Gyveno sau kartą ežys. Jis buvo griežtas, bet žiaurus.

Prisivalgė ežiukas durnaropių ir pradėjo durniuoti…

Sociologai nustatė, kad 99% žmonių atsisėdusių ant ežio rūpinasi savuoju užpakaliu, ir tik 1% pagalvoja apie ežio likimą.

Nuskrido ežys kosmonautas į saulę. Po 5 min. prisiminė, kad ten karšta ir sudegė…

Eina ežiukas per mišką, žiūri pasaga guli. Ėmė ir apvertė pasagą, o ten arklys!

Tūsas Tūsas Tūsas Tūsas Tūsas Tūsas Tūsas

geras su tais jozikais Cha cha

GeraiCha cha

Cha chaCha cha

Yra girdetu, bet cia surinkta i viena kruva. SuperGeraiJuokiasi

katik baigiau skaityti
nu ir prisijuokiauTaipJuokiasiJuokiasiJuokiasi

Ezhiai daba populiaruz JuokiasiJuokiasiCha chaCha chaCha chaTaipLaimingas

Xexe. Geri.

shakes kiek daug Apakęs bet labai geri labai JuokiasiJuokiasiJuokiasiJuokiasi m

nerealusCha cha eziukai smagus gyvuneliaiŠypsena

eina eziukas misku ir iesko virves. "jei po valandos nerasiu- pasikarsiu!"

Sedi vilkas ir ruko zole. Pro sali eina eziukas.
"Eziuk, nori patraukti?"
Eziukas patraukia. Vilkas ir klausia:
"na kaip?"
"nieko nejauciu…"
"na tu dar viena duma"
"nieko nejauciu…"-atsako eziukas… Vilkas visai pasimetes:
"nu paskutini duma!"
"nieko nejauciu…nei rankyciu…nei kojyciu…"

Gerai ir neshasi du kibirus smelio, dykumojJuokiasi

Oi tie eziukai,smagiai pasijuokiau.

GeraiJuokiasi

ohh…kol perskaičiau… Dabar turbut eziukus sapnuosiu… Juokiasi Juokiasi Juokiasi Gerai visgi butu - ir sapne prisijuokčiau… Juokiasi

smagus smagus Cha cha

Šypsena dziaugiuosi kad jums patiko Šypsena

tikra tiesa cia pasakyta

Sociologai nustatė, kad 99% žmonių atsisėdusių ant ežio rūpinasi savuoju užpakaliu, ir tik 1% pagalvoja apie ežio likimą.

Ezhys. pigiausias ir taskasMirkt

O kiek daug Cha cha Nu bet nieko siaip ne taip perskaiciau Cha cha Visai neblogi Gerai