alkoholis ir telefono saskaita...

alkoholis ir telefono saskaita…