airbus


airbus

o cia kaip tualete Šypsena

nesuprantu prasmės šito skersai pastatyto krėslo