2 VV.


2 VV.

mhm …

2 vudziai vudpekerei

Shiaip tai chia De Lorean’ai. Tokia, tik su bishki crazy tuning’o, turejo profesorius ish filmo “Back to the Future” Cha cha

DZdj aneeee ??? ash tai galvojau kad chia du bajoriniai golphukai.